Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1705 af 10246
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

Siena

18.6.1817 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur le Chevalier Alberto / Thorwaldsen / Trinita di Monte, Palazzo Tomati / par lonté / a Rome

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Siena den 18d. Juni 1817

Jeg iiler med at give Dem den behagelige Efteretning, min bedste Thorwaldsen, at jeg lykkelig og vel er ankommen hertil for en Times tid siden. Min Reise har været meget angenem, og Vejret af og til kiølig, saa at jeg ingen Hinder har havt af den gule Soelstraale. I Søndags Aftes ankom jeg til Monte-Rosi, og Mandagen til Aquapendente, saa at mine smaae raske Heste giorde 60 Miglia i en Skynding. Forige Nat sov jeg i S. Quirico, og nu er jeg i Siena hvor jeg agter at tilbringe to Dage hos min elskværdige Grevinde Piccolomini. Vi drage i Aften paa hendes Landsted kaldet Costalpina som er ikkuns to smaae miglia fra Siena. Hendes heele Familie var forsamlet for at modtage mig. Hun har to allerkiereste Døttre, begge givte, og hvis Sælskab er mig saare behageligt; men ingen Sælskab kan være det meere for mig end min kiere Thorwaldsens. Jeg savner det overalt, og tænker stedse paa alt det Venskab som han har beviist mig medens mit lykkelige Ophold i Rom. I tilkommende Januari haaber jeg at fornye disse Venskabs Sçener, i min nydelige lille Stue, som jeg saa særdeles ynder. Jeg tænker ofte paa Deres herlige Dandserinde, og paa Arme og Been som De forsynede Grækerne med. Jeg tænker ogsaa paa vort kierlige Maaltid i La Storta. Hils flittigst alle dem der deeltoge i dette Maaltid, men i sær min lille kiere Elisa, samt hendes Moder. Hils ogsaa den gode Lund, og den fortreffelige Dr. Bruun hvis Oranger kom mig ret til Nytte undervejs.
Ach hvorfor kan jeg ikke meere gaae med Dem om Aftenen, og høre Madame Verra, og Made Marconis liflige Stemmer ? I Januari Maaned vil vi ret leve i Kunst, Venskab, og Harmonie – om jeg bare var vis paa at jeg ikke foruleyliger min gode Thorwaldsen ved at beboe hans egen Stue, og berøve ham fra Anskuelsen af Rafaels Haandtegning, Rystals skiønne Landskab, og saa meget andet godt og Skiøndt. Lev vel min bedste Ven! Beed Lund at ikke forglemme Baron Stackelbergs Patere. Paa Løverdag den 21 er jeg i Florenz, og den 26de. i Pisa, og saa paa mit yndige Montenero.
Deres oprigtige Ven

Baron Schubart

Arkivplacering
m5 1817, nr. 19
Emneord
Thorvaldsens restaurering af Ægineterne
Personer
J.L. Lund · Otto Magnus Stackelberg
Værker
Sidst opdateret 12.09.2016 Print