Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 275 af 10246
Afsender Dato Modtager
NN Efter 1803 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevfragmentet er udateret. Brevet omtaler oprettelsen af Københavns Råd- og Domhus på Nytorv. Byggeriet stod på fra 1803-1816. Er muligvis fra Thorvaldsen til Herman Schubart som svar på brev af 28.2.1812.

NN [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Høytærede Herr…

Med usigelig Glæde har…
skabelige Bre[x], og p[xx] som…
Christian og et fra den Kon…
der giøres mig de meest hæ…
giøre en Reise til Fæd…
Arbeider til de nye og …
ger, som jeg sandeligen …
følelse af Taknemlig…
Deres sjældn…
som sand Konstner. D…
skaber i det Theoretisk…

... det …
...dde en
...[op]føre de første Bygninger i Staten.
... Raad og Domhuus, og Christiansborgs
... Tegninger, men jeg har ikke uden
...dret dem. Disse Mesterværker vil sikkert
...tiden som Efterverdnen altid ud-
...g Stolthed. De Høystærede Ven
...tion og den Kongelige Bygnings-
... beviiser mig den meest ud-
... stor Tillid til mine svage
..., ogsaa at bidrage til disse
...or mig, kunde itet have noget meere
... Bestræbelser meere, [end] at giøre

... som mueligt til mit kjære Føde
...[Ø]nske, og hvortil Ostændighederne
... min eneste Omsorg. Men
... blive for mig, endnu at opsætte
... Arbeider som i saa lang Tid
... formeedelst de mange nye Be-
...ommet, har jeg forpligtet
...r, som jeg ogsaa ønsker.
... maatte behøves, uden at
... [T]ilbagereisen til mine mange
... bestilte Arbeider kan
...in Fraværelse. Jeg agter
... Bestillinger førend min
...nde Afreise saa snart som
...
mueligt …

Christian og den Kongelige Bygn…
om samme Gjenstand.
Endeligen følger mine bedste …
for Deres Vel, og jeg har m…
hed den Ære stedse at forblive …

P.S. De Hrrer Lund og …
begge Deres bedste Hils…

Arkivplacering
m35 I, nr. 16
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Råd- og Domhuset · Opfordringer til at komme til Danmark (indtil 1819)
Personer
Christian 8. · J.L. Lund · Slotsbygningskommissionen
Sidst opdateret 14.06.2013 Print