Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2555 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jørgen Koch [+]

Afsendersted

Rom

16.6.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af afskriften.

Johan Gunder Adler [+]

Modtagersted

Napoli

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Resumé

Underretning om, at Thorvaldsen endnu ikke er påbegyndt rejsen fra København til Rom.

[...] Thorvaldsen har endnu ey tænkt paa sin Afreise. [...]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering
m34, nr. 72,46
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Rejsen til Rom, august-december 1820
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 01.02.2016 Print