The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2555 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Rom

16.6.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften.

Johan Gunder Adler [+]

Recipient’s Location

Napoli

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Abstract

Underretning om, at Thorvaldsen endnu ikke er påbegyndt rejsen fra København til Rom.

[...] Thorvaldsen har endnu ey tænkt paa sin Afreise. [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference
m34, nr. 72,46
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Journey to Rome, August-December 1820
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 01.02.2016 Print