Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2200 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jørgen Koch [+]

Afsendersted

Konstantinopel

19.4.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af afskriften.

Peder Malling [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Resumé

Underretning om, at Thorvaldsen forbereder sin rejse til Danmark.

[...] Indirecte har ieg derimod her i Constantinopel havt flere Efterretninger – blandt disse at Thorvaldsen giør Tilberedelser, for at kunde tiltræde en Reise over Vien og Berlin, til Dannemark. – [...]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering
m34, nr. 72,20
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Rejsen til Danmark, juli-oktober 1819
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 19.05.2016 Print