No. 6090 af 10318
Afsender Dato Modtager
Ludvig Bødtcher [+]

Afsendersted

Rom

28.1.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af sangen, men kan dateres til 28.1.1833 jf. udgivelsen af Ludvig Bødtchers Samlede Digte, 1940, p. 109-110, hvor digtet i publiceret version er tilføjet overskriften: Sang den 28de Januar 1833 i Rom.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette digt er under udarbejdelse.

Se original

Mel. Rolf Skattekonge &

Nu dækker Vintersneen hvid
Den danske Vang
Selv Bølgen standser for en Tid
Sin raske Gang
Forlængst gav hen hvert Blomster mildt
Sit kjelne Blad
Og Stormen Synger atter vildt
Hvor Fuglen quad
Dog blomstrer det Bedste i Norden!

Ja ej blev født i liflig Vaar
Ved Rosens Rødt
Den Drot Hvis Sjæl ved Danmarks Saar
Har Stridt og Blødt!
Son Nordens Sne seg hvidt Hans Haar
Om Issen snoer:
Men i Hans Bryst et Hierte slaaer
Som varmer Nord:
Og det er Kong Fredrik den Sjette!

Hver Borger naevner stolt i Dag
Hans ædle Navn:
Matrosen heiser hoit sit Flag
Fra Skibets Stavn!
Hver Kriger byder for Hans Held
Sin egen Død
Og Bonden tømmer paa hans Vel
Sin bedste Miød
Og Alle velsigne Kong Fredrik!

Og vi som fiernt fra Danmarks Kyst
I Syden boer,
Naar slog vel hojere vort Bryst
Mod Nord! mod Nord! – –
Lad Velskland under Maske gaa
I glæden bedst:
Vi juble uden Maske paa
Til Danmarks Fest:
Gud Signe vor elskede Konge!!

Generel kommentar

Dette digt blev skrevet i anledning af Frederik 6.s fødselsdag 28.1.1833 og fremført / sunget blandt danskere, der opholdt sig i Rom.
Digtet findes med få forskelle fra den her gengivne version i Bødtcher, op. cit. Digtet er i den publicerede version tilføjet dateringen “Sang den 28de Januar 1833 i Rom”.

Arkivplacering
m33, nr. 41
Andre referencer

  • Ludvig Bødtcher (Johs. Brøndum-Nielsen (ed.)): Samlede Digte, 1940, p. 109-110.
Sidst opdateret 01.12.2017 Print