Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8516 af 10246
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

Nysø

27.8.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Sangen er ikke dateret, men er skrevet af H.C. Andersen til Holger Stampe-Charisius’ fødselsdag 27.8.1840, jf. Stampe, op. cit.

Holger Stampe-Charisius [+]

Modtagersted

Nysø

Resumé

En sang til Holger Stampe-Charisius på hans 18-års fødselsdag den 27. august 1840. Sangen rummer en (tegnet) advarsel mod at forelske sig og blive gift.

Se original

Mel. Druen voxer paa vor Klode.

#

Vi en Sang maae Holger skjænke,
Siger man, og standser da,
Om saa ung en Mand da tænke:
Hvor skal vi faae Stoffet fra.
:/: Der er nok! Syng bare til,
Visen selv sig digte vil :/:

#

I har hørt ham føre Ordet,
Seet ham læse sin Latin,
Skuet ham ved Frokostbordet,
Seet ham drikke Thee og Viin.
:/: Og I frygte at ei han
Stof til Visen give kan! :/:

#

Har I seet vor Holger Stampe
Nøgen paa den sorte Hest?
Ved det Syn man kan faa Krampe,
Hjertet giver det sin Rest!
:/: Hvor man ham betragte vil,
Hvilket deiligt Muskelspil! :/:

#

Saae I ham paa Jagt derovre,
Der paa Feddet, naar han sang:
„Frage nicht warum ich traure,“
Og han gik sin egen Gang.
:/: Fuglen selv med Vinger paa
Neie sig for Holger maae! :/:

#

Saae I ham i Dandsen trine,
Gjøre Flikflak, høie Spring,
Hver en Dame, Død og Pine!
Gik da Hjertet ud og ind.
:/: „Han vil blive,“ lød i Chor,
„God naar først han bliver stor.“ :/:

#

Har I seet Personen svømme?
Har I seet ham staae paa Tørt?
Det er nok vi kan berømme!
Søde Holger, vi er rørt!
:/: Gid du snart bag Rosens Tjørn
Staae med Viv og Maaske’ Børn! :/:

Generel kommentar

Med få forskelle er sangen gengivet i Christine Stampes erindringer (op. cit., p. 72-73), hvor Stampe beretter følgende:

“Til Holgers Fødselsdag d. 27de August var H.C. Andersen her; han havde digtet medfølgende Sang, der blev afsungen ved Bordet og gjorde Alle muntre. [Digtet gengives] Vi maatte synge Sangen 2 Gange, saa indtagen var Thorvaldsen af den. Holger var hans Favorit blandt de store Børn.”

Sangen skildrer på humoristisk vis den unge Holger – dels hans boglige kundskaber og dels hans fysiske fortrin og evne for dans, jagt, svømning og ridning. Thorvaldsen og H.C. Andersen har begge fundet motivet af Holger Stampe-Charisius nøgen på sin hest karakteriserende og i Thorvaldsens tilfælde interessant som kunstnerisk motiv. Thorvaldsen udførte samme år relieffet Henrik Stampe og to sønner Nysø39, der afbilder baron Henrik Stampe med sønnerne Holger og Henrik. I relieffet ses Holger siddende nøgen på sin hest, som det ligeledes skildres i 3. strofe af den her gengivne sang.

Henrik Stampe og to sønner

Sangen er nedfældet på papiret af en anden end forfatteren, men på bagsiden af sangarket har H.C. Andersen med blæk tegnet et rids af en galge med en hængt mand, der holder et hjerte i sin hånd.

m33, nr. 30 udsnit

Der findes en anden, håndskrevet version af sangen på Thorvaldsens Museum (inspektørens skrin, nr. 12). Den stammer fra familien Stampe på Nysø, og blev givet til museet, sandsynligvis i 1917, af Rigmor Stampe.
Denne version af sangen har H.C. Andersen også forsynet med en tegning. Denne forestiller et par i en kolbe: Manden er på knæ for kvinden og frier øjensynligt til hende. Om kolbens hals en mærkat med teksten “Gift”. Begge tegninger rummer samme budskab, nemlig at manden bør vare sig for at blive forelsket og gift – det bliver hans død.

Nr. 12,4, Inspektørens skrin

Arkivplacering
m33, nr. 30
Andre referencer

  • Rigmor Stampe (ed): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 72-74 (med gengivelse af sangen).

Emneord
Nysø · Ugift og fri
Værker
Sidst opdateret 17.06.2016 Print