Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8517 af 10246
Afsender Dato Modtager
J. Frederich Cumann [+]

Afsendersted

København

27.8.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Overslag,
paa følgende Smede Arbeide som skal forfærdiges efter Herr Bygningsindspecteur Bindesbølls Anvisning til Thorvaldsens Museum.

Til 84 Vinduer behøves følgende, nemlig, Rbdr [M] S.
til et Vindue som er 5 Alen bredt med 4 Sproser og en Stang over hver Sprose 5 Alen lang 1 tomme bredt ¼ tyk, 4 Kramper og 20 Skruer til hver Stand, a Stk. 3 rbdr 3 [M]
Til 5 Vinduer som ere 4 Alen 8 tommer brede med 3 tver Sproser og over hver en Stang 4 Alen 8 tommer lang og 4 Kramper med 16 Skruer til hver Stang a Stk. 3 rbdr
17 Dito hver med 3 Sproser og over hver Sprose en Stang 2 Alen 18 tommer lang og 2 Kramper med 8 Skruer a Stk. 2 rbdr
17 Dito hver med 2 tver Sproser og over hver Sprose en Stang 3 Alen 3 tommer lang og 3 Kramper med 12 Skruer til hver a Stk. 2 rbd 3 [M]
44 Dito hver med 3 tver Sproser og en Stang over hver, 3 Alen lang og over tver Stang 3 Kramper med 12 Skruer a Stk. 2 rbdr 4 [M]
Beslag til 12 dobbelte Døre, nemlig til hver Dør 2 par stærke Hollandske hængsler en Træklaas for oven, en Skufrigel for enden, en indstemt laas med Messinge[xx] eller dreiede Jerngrebe, 23 Skruer 12 Stifter a Stk. 11 rbdr
Beslag til 5 Døre af 8 Alens Høide, nemlig dreiede Stabler med Fasætter for oven og inden Hollandske-hængsler og Spagnoletstænger og alt Tilbehør a Stk. 50 rbdr
Beslag til Hovedindgangdøren, nemlig her bruges 6 af de gamle Stabler 6 nye Hængsler en Laas, 2 Pa[ss]quiller med alt Tilbehør
Til Vinduerne over disse 6 Døre behøves til hver, 3 tver Stænger over Sproserne 4 Alen 6 tommer lange, 2 Tapper og 2 Pander for oven og 2 Stænger for nede at lukke og med 2 Skufrigler at lukke til med, 4 Hjørnebaand med Skruer og alt Tilbehør, for hver 6 rbdr
Beslag til 17 dobbelte Glasdøre, nemligst til hver 4 dreiede Muurstabler med Fasætter for neden og paa Hængslerne og til hver en Spagnoletstang efter ogsaa en Pa[ss]quille med alt Tilbehør, for hver Dør 35 rbdr
Beslag til en dobbelt udvændig Dør med alt Tilbehør, omtrent
22 Dito af smedet Jern NB. af 3/7 tomme i fiirkant a Stk. 10 rbdr
Hængejern, Spidsklamre og Vinkelankere saa vel i Bielkelagenet som Tagværket anslaaes
 
14
 
45
 
112
 
85
 
352
 
 
132
 
250
 
50
 
 
 
36
 
 
595
12
220
350
  2253 – –
   
Til Muurankere i Tagbielkerne a[n]slaaes
4 Ankere af 1½ tomme firkantet jern 9 Alen lange, 8 Dito til Gesimsen anslaaes
12 Stk. Ankere 17 Alen lange med Plader og Splitter for begge Ender og i Gaardsiden Anslaaes til
400
40
 
400
Forbrug af gammeljern 200rd  
Summa 2893 – –


Fr. Cumann

Kiøbenhavn den 27de August 1840

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 52
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 19.08.2011 Print