No. 169 af 10318
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

Rom

Efter 1800 [+]

Dateringsbegrundelse

Ingen datering.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Jule Vise
Mel: Im Wald und auf der Heid

Vi inden Romaes Vold
Vil Julen hellig holde
(paa vante nordisk Viis:)
Skjøndt Hjemmet vi forlode
Vi dog er vel til mode
(og synger Festens Priis:)
Hallo Hallo Hallo Hallo
Thi her de Danske boe

Vi Ponte Moll’ passerte
blev derpaa visiterte;
(kun lidt man hos os fandt:)
Vi under S[xx]ter flygtigt
Thi at vi smuglet dygtigt
(beviser her for sent:)
Hallo
I Rom vi er i [F]oe

Vor Jule grød er ægte
Det kan vel ingen nægte
(Hvo bragte den her til?:)
Med Riis i sine lommer
Forklædt som Kunstner Komme
(Hvad Aar vor Kok her til:)
Hallo
Den Risengrød er go!

Men ak nu kommer Strege
i Regningen thi Stegen
(den taget blev fra os:)
Hvo Tabet ikke fatter?
ak hvilket Dyer erstatter
(En deilig Fedegaas:)
Hallo
En [Gaas] er nok til to!

Vi Søge os at trøste
ved Druen ret at bryste
(:Thi Ranken her jo groer:)
med den i Haand vi glemme
at her vi ei er hjemme
(og synge høit i Chor:)
Hallo
I Rom de Danske boe

Men lad os være stille
erindre at vort Gilde
(er dog kun Contraband:)
naar hver en Skaar er drukket
og hver et Glas uddrukket
og ikke meer vi kan:)
Hallo
Saa slaar vi os til Roe.

Arkivplacering
m33, nr. 3
Sidst opdateret 10.05.2011 Print