Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4377 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian Winther Antagelig 1828 [+]

Dateringsbegrundelse

Dokumentet, inddelt i inventarnummer 1a og 1b, er en samlet afskrift af to digte: Herligt, en sommernat, Tredje akt, ottende scene, fra Elverhøi, Skuespil i 5 acter af Johan Ludvig Heiberg og Rankens Datter af Christian Winther. Elverhøi havde premiere 6.11.1828. Christian Winthers digt Rankens Datter er fra udgivelsen Digte, 1828. Dokumentet må derfor dateres til 1828 eller derefter.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette digt er under udarbejdelse.

Se original

Rankens Datter af Chr. Winther

Naar Druens smækkre Moder
Har fostret Dattren ved sit Bryst,
Og i de blanke Kloder
Sig speiler Himlens Lyst:
Da springer hun fra Løvets Skiold,
Hvor hun har siddet tryg og bold,
Og hver en lystig Broder
Hun fanger strax i Vold.

Det er en deilig Pige,
Hun luer frisk med fyrigt Mod,
De runde Bryster stige
Med dristigt Ungdomsblod.
Naar Øiet sender ud sit Lyn,
Eia! det er et herligt Syn!
Hver Sorgens Sky maa vige
Fra Mandens Øiebryn.

Hun farer ei med Lempe,
Hun er saa stærk som Herkules,
Med Tusind kan hun kjæmpe,
De synke hen som Græs.
Hver Feigheds Slave gjør hun fri,
Og hendes søde Tryllerie
Et Hjertes Storm kan dæmpe
Til yndig Melodie.

Sit Kys hun skjænker Alle
Saa sødt, saa fast ved Nat og Dag,
Med Jubel kan man falde
I hendes Favnetag.
Hun tager Alting overtvers,
Hun vender Graaden om til Skjers,
Paa hendes Navn vi kalde
I Toner og i Vers. –

Men skjøndt hun trygt i Armen
Os knuger ret med kjærlig Lyst,
Ei kjøles Troskabsvarmen,
Som huses i vort Bryst
Hun lærer os saa søde Ord,
Som aldrig før er hørt paa Jord,
Hun drager frem af Barmen
Hvert Elskovssuk, der boer.

Frisk op! og lad os tømme
Den Trylledrik, det Jomfrublod,
Da skal vort Hjerte svømme
I en elysisk Flod;
Hun freder Kundskabstræets Rod,
Hun er vor Elskov ei imod,
Og saligt kan vi drømme
Ved hendes Altars Fod. –

Generel kommentar

Digtet findes med få forskelle fra den her gengivne version i Christian Winther: Poetiske Skrifter, bd. 1, 1927, p. 34-36.

På samme ark papir som nærværende digt findes Johan Ludvig Heibergs digt: Herligt, en sommernat, Tredje akt, ottende scene, fra Elverhøi, Skuespil i 5 acter.

Arkivplacering
m33, nr. 1b
Sidst opdateret 07.01.2013 Print