Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4376 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.L. Heiberg Antagelig 1828 [+]

Dateringsbegrundelse

Dokumentet, inddelt i inventarnummer 1a og 1b, er en samlet afskrift af to digte: Herligt, en sommernat, Tredje akt, ottende scene, fra Elverhøi, Skuespil i 5 acter af Johan Ludvig Heiberg og Rankens Datter af Christian Winther. Elverhøi havde premiere 6.11.1828. Christian Winthers digt Rankens Datter er fra udgivelsen Digte, 1828. Dokumentet må derfor dateres til 1828 eller derefter.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette digt er under udarbejdelse.

Se original

Jægerchoret af Elverhoi

Herligt, en Sommernat
Drage til Elverkrat,
Hvile ved Kilden den svale!
Luna sit Sølverbaand
Snoer om Endimion,
Speider i Busk og i Dale.

Møder en Nymphe dig,
Lad hende skjøtte sig!
Jæger, o lad hende fare!
Husk at Aeteon fik
Straf for et dristigt Blik!
Jæger, o tag dig ivare!

Gaae paa den sikkre Vei,
Sværm og forvild dig ei,
Jæger iagt du dig tage!
Men har du tabt vor Spor,
Lyt til vor Jægerchor,
Det, skal dig kalde tilbage.

Generel kommentar

Dette digt er nedskrevet på samme ark papir som digtet Rankens Datter af Chr. Winther.

Digtet findes med få forskelle fra den her gengivne version i Johan Ludvig Heibergs Elverhøi, Skuespil i 5 acter, Poetiske Skrifter bd. 2, 1832, p. 100-101.

Arkivplacering
m33, nr. 1a
Sidst opdateret 07.01.2013 Print