Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8611 af 10246
Afsender Dato Modtager
A.C. Petersen [+]

Afsendersted

Nysø

19.11.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Nysø

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til denne sang er under udarbejdelse.

Se original

Nysøe
d. 19de November. 1840.

Mel.: T’en souviens tu.

Naar Codans Bølge med sneehvide Bryster
Sig ruller larmende mod Sjølunds Øe –
Og naar Skovdækket trindt paa Danmarks Kyster
Hendøer for Stormen fra den vilde Søe, –
Naar Fuglen tier i de lyse Lunde,
Kun Maagen skriger ved den kolde Strand:
Da synges der en Sang fra tusind Munde
Om Danmarks Riges store Kunstner-Mand.

Som Egen fast han staaer i Oldings Alder,
En stærk, en kraftig, virksom Skaber-Aand;
Mens ved hans Side mangen Ven henfalder,
Er klart hans Blik og stærk hans Kunster-Haand
Usvækket som i feirest Manddom stander
Han i sit elskte Danmark mellem os, –
Mens Aaret seiler bort og atter lander,
Han lever evig ung, – sin Tid til Trods.

Mens Aaret da henruller under Solen
Og Sjele seile henad Tidens Aae, –
Mens Livet visner under Verdens-Polen,
Vil evig ung Skyts-Englen hos os staae. –
Du tryller Lysglimt fra Ideers Rige
I høi og herlig himmelsk Poesie,
Og stadig Genier til Dig nedstige
Med Gudedrik med Tryllekræfter i.

Saa sjunge Vinter-Storm fra Danmarks Sunde
Et Echo-Qvad i Chor med Bølgens Brag,
Saa feire Sjølunds Vang og Væng og Lunde
End mangt et Aar Thorvaldsens Fødselsdag:
Men medens Stormen farer over Vænge,
Bebuder os en nye, en venlig Vaar,
Det gjalde høit: Thorvaldsen leve længe!
Ham skjænke Himlen mange glade Aar!

Generel kommentar

Denne håndskrevne fødsesldagssang blev sunget 19.11.1840 ved fejringen af Thorvaldsen på Nysø.


Der findes en anden, håndskrevet version af sangen på Thorvaldsens Museum (inspektørens skrin, nr. 15). Den stammer fra familien Stampe på Nysø, og blev givet til museet sandsynligvis i 1917 af Rigmor Stampe.

Arkivplacering
m32, nr. 89
Andre referencer

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 87.

Emneord
Digte til Thorvaldsen · Nysø · Thorvaldsens fødselsdag 19.11.
Sidst opdateret 20.02.2017 Print