Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1161 af 10246
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

Montenero

Afsenderinfo

Rødt laksegl med Herman Schubarts våbenskjold.
Poststemplet: “113 LIVOURNE” samt “AOUT [2]2”.

8.8.1812 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift:Le Monsieur / Monsieur le Chevalier Alberto Thorwaldsen / Profeseur de Sculpture a l’académie Royale / des beaux arts a Copenhague / racomendata al Café / Tedesco / Strada Condotta / a Rome.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Montenero den 8te Augustus 1812

Min bedste Thorwaldsen!

Jeg benytter med største Fornøyelse en mig kier Leylighed til at gienkalde mig i Deres Venskabelige Erindring. Vor gode Landsmand Dr. Schönberg har bedet mig, at adressere ham Breve under Deres Couvert, og derfor er det at jeg tager mig den Frihed at tilsende Dem vedlagt Skrivelse til ham. Han synes en værdig ung Mand som er begavet med sieldne Talenter i hans Fag, og som desuden har Smag og Følelse for Kunstens Mesterstykker.

Ved Rauch fik jeg Efterretning fra Dem som overmaade glædede mig. Han bragte mig det ønskelige Budskab at vi maaskee inden Sommerens Ende faaer Dem at see i Toscana. Vore Planer er at tilbringe heele September Maaned i Florentz; thi vore Læger ville at vi forandre Luft, og Gienstand. Min Kones Helbred er stedse svag; men dog begynder den, lidt efter lidt at bedre sig. Hvad mig angaaer, saa vedbliver jeg med at skrante, og kan ikke endnu ret komme mig efter den farlige Nerve Feber som plagede mig i Dannemark. Jeg lider ofte, og veed mig aldrig ret sikker. Dette indflyder ogsaa mærkelig paa min Kones Helbred; thi ved det ringeste Anstød af Feber er hun utrøstelig. Vor Læge den berømte Palloni siger: Sono due essere che vivano una vita comune e Simpatetica. La salute dell’uno influisce pur troppo sulla salute dell’altro.

Vor Bopæl i Florentz er Palazzo Capponi via Larga, paa samme Side som Akademiet. En Stue og en Seng skal staae færdig til vor Thorwaldsen. I Montenero, og i Pisa veed De at De har stedse Deres Hiem. Med Olinto som er reist til Dannemark har jeg tilsendt Prinds Christian et Exemplar af Moris Værk. Et har jeg tilskikket Akademiet, og et til Etats Raad Hansen. Prindsen skriver mig at have faaet sit, og at han er gandske indtaget i Deres Mesterværker.

Nu lev vel, og vær forsikret om mit uforanderlige Venskab.

B de Schubart

Min Kone hilser Dem flittigst

Arkivplacering
m3 1812, nr. 19
Sidst opdateret 29.01.2015 Print