Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9502 af 10246
Afsender Dato Modtager
Frederik 7. [+]

Afsendersted

Christiansborg

24.3.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

Charlottenborg

Modtagerinfo

Til / Herr Justitsraad Thiele / Ridder af Danebroge Dane- / brogsmand / p p. / Charlottenborg

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Efter at jeg har havt en Samtale med Hans Majestæt Kongen betreffende den Medaille som skulde overleveres Conferentsraad Thorwaldsen paa Søndag, og har he[n]ledt Hans Majestæts Opmærksomhed paa Umuligheden af, at denne kunde fuldføres i denne korte Tid, har Hans Majestæt formeent det Rigtigste at der overleveredes Konferentsraaden en Medaille i Gibs paa hvilken en Kopie af Reversen i formindsket Maalestok var anbragt, hvilken Gipsmedaille da blev at ombyttes med Guldmedaillen, naar denne var fuldendt. –
Da jeg i denne Anledning meget ønsker en Samtale med Herr Justitsraaden beder jeg Dem, at uleilige Dem til mig imorgen /: Mandag :/ Kl 11. –

Christiansborg d: 24 Martz 1844

velvilligst
Frederik K. P.

[Med Thieles hånd:]
Samme Dag døde Thorvaldsen!

Thiele

Arkivplacering
m31, nr. 17
Sidst opdateret 06.06.2011 Print