Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8000 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

22.3.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Johan Bravo [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

Se original
22 Marts 39
NB en Corvet og 1 Brig ere bestemte
at gaae ud for Øvelse, ere de tilstrækkelige?
Den omtalte Efterretning
bedes snarest muligt erhværvet


Admiralitetet havde i Gaar endnu ingen skriftl. Ordre faaet om enten der skal afgaae eet eller to skibe til Middelhavet for at hente Thorvs Sager, men et Reskript derom ventes.

Formodentlig beroer det paa Uvisheden om hvor meget der skal hentes, – hvorom nemlig Thorvaldsen ikke bestemt har udladt sig. Dersom denne Formodning er grundet, og det skulde interessere Hans Majestæt at faae det nøie opgivet, saa troer jeg nok jeg skulde skaffe, deels directe fra Thorvaldsen, deels ved Bindesbøll (som ved de Planer, han, under Thorvs Tilsyn, i Rom udarbeidede til et Museum for hans Arbeide, har giort sig paa det nøieste bekiendt med alt, hvad han besidder) temmelig nøiagtige Oplysninger om hvad der i Sommer kunde ventes fortsendt og hvad Skiberum det vilde optage.

Arkivplacering
m30 II, nr. 38
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1839
Personer
Gottlieb Bindesbøll · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 10.05.2011 Print