Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1433 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Augustenborg

22.6.1815 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr. Etatsraad Hansen! Vore tvende Breve, omtrent af samme Indhold, have krydset sig, jeg henholder mig imidlertid i mit Svar til hvad jeg sidstleden tilskrev Dem
Angaaende Omkostningerne for de Sager fra Italien daønskede jeg helst at De ej incommoderede Kongen for Øjeblikket og, kan Finantzministeren ej underhaandenhielpe, da maaeRybergsHuusformaaes til, at staae i et Forskud som jo kan forrentes, og tildeels afbetales efter Sallonen, tildeels ad Aare– Om fornødent skal jeg gierne virke hvad jeg formaaer ved RybergsHuus –

Jeg forbliver HrEtatsraadens velvilligste

Augustenburg d 22 Juni 1815 Christian Frederik
Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 32
Sidst opdateret 11.01.2013 Print