Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10006 af 10246
Afsender Dato Modtager
Halldór Jónsson [+]

Afsendersted

Glaumbær, Skagafjord

23.9.1846 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

NN [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Nogle Oplysninger
angaaende afg: Billedskærer Thorvaldsens Familie.

Hans Bedstefader, Thorvald Gottskálksson, født 1712 paa Mödruvalle i Öfjorden (: hans Forældre: Laugrettesmand Gottskálk Thorvaldsson og Hustru Sigrid Jónsdatter:), var Degn ved Reinistad Kloster-Kirke 11½ Aar; med sin Hustru, Gudrún Ásgrímsdatter, maa han der have avlet (: idetmindste :) 3 Børn: en Datter, Oluf, confirmeret 4 Juni 1752 – 16 Aar gammel; – og to Sønner: Ari, confirmeret samme Dag 15 Aar gammel, og Gottskalk, confirmeret 22de Mai 1757 – 16 Aar gammel (: alle 3 confirmerede i Videvalle Kirke – dengang Annexkirke til Miklebai :). – Da han – 3 Juni 1747 – blev ordineret som Præst til Miklebai Præstekald i Blönduhlid, havde han været Enkemand 1½ Aar (: efter at have levet 9 Aar i Ægteskab med fornævnte sin Hustru :); Sønnen Gottskalk (ligesom de andre Børn :) maa altsaa være født paa Reinistad – ikke Miklebai – 1740 eller 1741; men hverken Reinistads – eller Miklebais Kirkebøger naae saalangt tilbage. Han døde paa Miklebai, i sit 51de Aldersaar, den 10 Sept: 1762, Man viser endnu hans Gravsted foran Miklebais Kirkedør, – omgivet af raadne Fjæle. – (: efter noget over 2 Maaneders Sygdom, som han pludselig blev angreben af paa en Tilbagereise fra Sønderlandet:). Naar Sønnen Gottskalk reiste til Kjøbenhavn – derom haves ikke i Miklebais Kirkebøger nogen Bemærkning, og ikke engang (: foruden hans Confirmation:) noget Datum, hvoraf det kunde sluttes, da “Sjæleregister” (: Mandtalsbog :) fra den Tid ikke er opbevaret. – Derimod haves Efterretning om, at Præst Thorvald Gottskalksson 1757 pantsatte til Kjøbmand Sørensen i Hafsós 10 [tegn for tønder] i Jorden Barkastad i Hunavatn Syssel; hvilket kunde lede til den Formodning, at Sønnen Gottskalk (: og vel ogsaa hans Broder Ari, der – som Guldsmed – skal være død i Kjøbenhavn :) just dette Aar var reist til Kjøbenhavn. —

Glaumbai 23 Sept: 1846.

H Jónsson
Præst i Skagefjords Provsti. –

Generel kommentar

Modtageren fremgår ikke af brevet, men er formentlig Thorvaldsens første biograf, Just Mathias Thiele.

Arkivplacering
m29 I, nr. 3
Thiele
Ikke gengivet hos Thiele.
Emneord
Thorvaldsen og Island · Thorvaldsens forældre
Personer
Ari Thorvaldsen · Gotskalk Thorvaldsen
Sidst opdateret 22.10.2013 Print