Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10007 af 10246
Afsender Dato Modtager
Daniel Blechingberg [+]

Afsendersted

København

24.9.1846 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S.T. / De Herrer Executores testamenti / efter Conferentzraad Thorvaldsen. / Amaliegade 155.
Tilskrift: S.T. / De Herrer Executores testamenti / i Conferentsraad Thorvaldsens Bo.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Ligesom jeg tidligere har anmodet Curator bonorum i Conferentsraad Thorvaldsens Bo om at meddele en Status over dette Boes nærværende Tilstand og Formue, saaledes tillader jeg mig, med særdeles Hensyn til, at der nu vil indtræde et nyt Medlem af Communalbestyrelsen, ubekjendt med Boets tidligere Behandling, at henvende mig til de Herrer Executores testamenti med Anmodning om, at en saadan Status behageligen med det første maa blive opgjort og meddeelt mig. Tillige er jeg saa fri at forespørge, naar det kan forventes, at Boet vil blive sluttet.

Kjøbenhavn den 24de September 1846.

ærbødigst
Blechingberg.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 297, 2
Sidst opdateret 17.11.2011 Print