Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4853 af 10246
Afsender Dato Modtager
Eduard Gerhard [+]

Afsendersted

Rom

Antagelig tidligst sommeren 1829 [+]

Dateringsbegrundelse

Da Gerhard også anbefaler sig selv med sit visitkort, kan visitkortet tidligst stamme fra tiden efter den første kontakt mellem Gerhard og Thorvaldsen. De tidligste kendte breve fra Gerhard til Thorvaldsen stammer fra sommeren 1829, visitkortet stammer derfor antagelig også tidligst fra dette tidspunkt.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Anbefaling af maleren Franz Hill.

Se original

Hrn v. Thorwaldsen
empfiehlt sich und Ueberbringer dieses
den böhmischen Maler Herrn Franz Hill
gehorsamst und angelegentlichst.

Gerhard

PROFFESSOR GERHARD

Generel kommentar

Selvom billetten også indeholder en anbefaling af visitkortets ejer, fremgår det tydeligt, at den er blevet overdraget Thorvaldsen af Franz Hill. Det er derfor nærliggende at antage, at Thorvaldsen allerede inden mødet med Hill havde stiftet bekendtskab med Gerhard, og at dennes anbefaling af sig selv var ment som en tilskyndelse til generindring, altså en høflighedsfrase.

Oplysningerne om maleren Franz Hill er yderst sparsomme, jf. kommentaren til hans navn ovenfor.

Teksten er skrevet meget småt på et visitkort. Navn og titel er fortrykt. (Den fortrykte tekst er i ovenstående opsætning vist med gråt).

Visitkortet er ikke en del af Thieles oprindelige brevfund (se Arkivets historie). Det er først indgået i Thorvaldsens arkiv 1939, jf. journal-nr. 6-19/1939.

Arkivplacering
m26 II, nr. 8
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Anbefaling eller introduktionsskrivelse, øvrige
Sidst opdateret 14.06.2016 Print