No. 7683 af 10318
Afsender Dato Modtager
Adam Gottlob Detlef Moltke [+]

Afsendersted

København?

Afsenderinfo

Sort laksegl med halvtydeligt aftryk af våbenskjold.

Efter 17.9.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Højvelbaarne / Hr Etatsraad Thorvaldsen / Commandeur af Dannebrogen / &c &c &c

Resumé

Moltke sender et brev fra Christian 8. og spørger, om hans kone må kopiere et maleri af Ernst Meyer, B269, fra Thorvaldsens samling.

Se original

Da jeg ikke er saa vel at jeg tør gaae ud, har jeg hermed den Fornøjelse indsluttet at tilstille Dem, gode Hr. Etatsraad, et Brev fra Prindsen til Dem, jeg modtog i Formiddags med Posten. Min Kone, der ikke har havt Mod til mundtlig at meddele Dem sit Ønske, har bedet mig sige Dem, hvor lykkelig hun vilde være, dersom De tillod hende at copiere Mejers Malerie, forestillende Fiskeren der staaer i sin Dør og seer ud over Havet. Hun ønsker det for det første kuns paa nogle faae Dage for at kunde undermale det; –


den 5te. Martz.
Deres hengivneste
 
AGMoltke
Arkivplacering
m26 I, nr. 68
Værker
Sidst opdateret 29.04.2020 Print