Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9379 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jens Jermiin Schjern [+]

Afsendersted

København

10.9.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Til

Deres Høivelbaarnehed

Herr Conferentsraad Thorvaldsen

Comandeur og Ridder af flere Ordener.

Underdanig Promemoria!

Naar jeg til Deres Høivelbaarenhed, som til flere af Danmarks udmærkede Mænd, underdanig vover herved at oversende 2de Exemplarer af mit lille Fædrelandsdigt, hvori jeg har søgt at fremhæve den Sandhed: “at kun broderlig Enighed kan lede til Maalet”, – da hidrører denne Dristighed fra Deres Høivelbaarenheds bekjendte skaanselsfulde Godhed selv mod den simpleste Dyrker af de skjønne Kunster, og da nu desuden Indtægten af dette ringe Arbeide er bestemt til at lindre en høist ublid Stilling, saa nærer jeg det lykkelige Haab, at Deres Høivelbaarenhed gunstigst modtager det Tilsendte, ligesom ethvert nok saa ringe Bidrag vil blive modtaget af taknemlige Hjerter.

Kjøbenhavn d. 10. Sept. 1843  
Holmensgade No 119, 1ste Sal. Underdanig
J. Schjern
Copist under de danske Stænderforsamlinger,
auth. Institutlærer.
Generel kommentar

På brevets bagside er tegnet en skitse med blyant, muligvis med Thorvaldsens hånd. Skitsen består af enkle streger, der ikke danner noget genkendeligt motiv, men snarere antyder et omrids af en art.

Arkivplacering
m25 1843, nr. 45
Sidst opdateret 10.05.2011 Print