Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9378 af 10246
Afsender Dato Modtager
Københavns Magistrat [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Magistratens segl.

6.9.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Bygningscommissionen for det Thorvaldsenske Musæum

Tilskrift: Til Bygningscommissionen for det Thorvaldsenske Musæum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

At vi, foranledigede ved den ærede Commissions behagelige Skrivelse dateret 1ste dennes, under Dags Dato have beordret den constituerede Kasserer ved Stadens Hovedkasse, Kammer Assessor Carlsen, at udbetale velbemeldte Commission, imod Qvittering af dens Medlem, Silke og Klædekræmmer J. H. Lund, 10,000Rbd Sedler i videre Afdrag paa den Sum, der i Medfør af allerhøyeste Resolution, dateret 13 Novber 1839, skal udredes af Stadens Midler til Udgivterne ved Opførelsen af det Thorvaldsenske Musæum, det undlade vi ikke herved tjenstligst at melde.

Kjøbenhavns Raadstue, den 6te Septber 1843.

Bentley

Riis-Lowson

Dahl Driefer Hansen C.N. David

/Thomsen Fuldmægtig

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,101d
Sidst opdateret 21.07.2011 Print