Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9353 af 10246
Afsender Dato Modtager
Henrik Scheel [+]

Afsendersted

Gøteborg

Afsenderinfo

Rødt laksegl præget med en fugl som motiv.

8.7.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København, antagelig videresendt til Nysø

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Herr Conferentsraad Thorvaldsen, / Storkors af Dannebrogsordneren. / &c &c &c / Kjøbenhavn.

Resumé

Anbefaling af Johan Peter Molin til Thorvaldsen.

Se original

Gothenborg den 8 Juli 1843.

Høivelbaarne Herr Conferetsraad,

Overbringeren af disse Linier, en ung her hiemmehørende Mand ved Navn Molin føler hos sig en uimodstaalig Lyst til Kunstnerbanen, og har, ved adskjellige her uden al Veiledning udførte Modelleringer, beviist ei at være uden Talent. Jeg troer derfor at turde tillade mig at introducere ham til Deres Høivelbaarenhed, hvis Dom om hans Præstationer og bevaagne Raad vil bestemme hans fremtidige Carriere.

Anbefalende mig i Deres Høivelbaarenheds Erindring har jeg den Ære at forblive

Deres ærbødigste Tjener
H Scheel
dansk General Consul.

Arkivplacering
m25 1843, nr. 37
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Anbefaling eller introduktionsskrivelse, øvrige
Personer
Johan Peter Molin
Sidst opdateret 09.09.2017 Print