The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9353 of 10246
Sender Date Recipient
Henrik Scheel [+]

Sender’s Location

Gøteborg

Information on sender

Rødt laksegl præget med en fugl som motiv.

8.7.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København, antagelig videresendt til Nysø

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Herr Conferentsraad Thorvaldsen, / Storkors af Dannebrogsordneren. / &c &c &c / Kjøbenhavn.

Abstract

Recommendation of Johan Peter Molin to Thorvaldsen.

See Original

Gothenborg den 8 Juli 1843.

Høivelbaarne Herr Conferetsraad,

Overbringeren af disse Linier, en ung her hiemmehørende Mand ved Navn Molin føler hos sig en uimodstaalig Lyst til Kunstnerbanen, og har, ved adskjellige her uden al Veiledning udførte Modelleringer, beviist ei at være uden Talent. Jeg troer derfor at turde tillade mig at introducere ham til Deres Høivelbaarenhed, hvis Dom om hans Præstationer og bevaagne Raad vil bestemme hans fremtidige Carriere.

Anbefalende mig i Deres Høivelbaarenheds Erindring har jeg den Ære at forblive

Deres ærbødigste Tjener
H Scheel
dansk General Consul.

Archival Reference
m25 1843, nr. 37
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Recommendation or introduction letter, others
Persons
Johan Peter Molin
Last updated 09.09.2017 Print