Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9202 af 10246
Afsender Dato Modtager
Generaltoldkammer og Kommercekollegiet [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Generaltoldkammer og Commerce Collegiets røde laksegl med utydeligt aftryk af våbenskjold.

31.12.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Herr Conferenceraad Thorwaldsen, / Directeur for det Kongelige Acade-/mi for de skjønne Konster, Storkors / af Dannebrog, Dannebrogsmand.
Udskrift: Til / Herr Conferenceraad Thorwaldsen / Directeur for det Kongelige Academi / for de skjønne Konster, Storkors af Dan-/nebrog, Dannebrogsmand.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Da det af Toldvæsenet er opgivet, at der med Orlogsfregatten Thetis, der under 18de f:M: retournerede fra Middelhavet, er hjembragt, blandt andre Sager, 65 Kasser til Herr Conferenceraaden, skulde man tjenstligt bede sig behageligen underrettet om Indholdet af bemeldte Kasser og sammes Bestemmelse. –
Generaltoldkammer og Commerce Collegium, d: 31te. Decbr 1842

F Lowzow

G Garlieb C Warnstedt [xxxxxxxx]
[Caxxx] [xxxxxxxx]

/ Rosing

Arkivplacering
m24 1842, nr. 62
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842
Sidst opdateret 10.05.2011 Print