Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7615 af 10246
Afsender Dato Modtager
Johane Sommer [+]

Afsendersted

København?

Antagelig efter 17.9.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevet er udateret, men det må stamme fra enten Thorvaldsens Danmarksophold 1819-20 eller efter hans hjemkomst 17.9.1838. Det er sandsynligvis det sidste, der er tilfældet, da Thorvaldsen lige efter hjemkomsten modtog mange af denne slags tiggerbreve, hvorfor hans ry for at være gavmild, som Sommer hentyder til, først blev etableret herefter.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Bønskrift fra en svagelig kvinde med en syg datter. Thorvaldsen bedes købe et arbejde af hende og støtte hende på den måde.

Se original

Ærbødigst P M

til giv ædle Mand vis store Ædelmodige Godhed er saa velbekient at de saae ofte udrække deres gavmilde Haand og seer i naade til de fortrøkte og nedbiøede[,] vaager ieg som en Høist uløkkelig svagelig der ikke kan ærnære mig ved andet ind dette lidet Pag Arbeide tager ieg mig den store dristighed bedende deres Hiøvelbaarenhed godhedsfuld afkøbe mig samme for ved deres Ægen store godhed vil for unde mig Da ieg herved maa er nære min Kramp agtige Datter og ei herved maae søge at for tiene det nødvendigste til Livets Ophold Henlever ieg i det glade Haab ei heller denne gang at blive ubønhørt eller at faae utrøstet svar tilbages henlever ieg i Dybeste Ære frøgt og største Taknemlighed

under danigst
Johane Sommer

Arkivplacering
m22 1838, nr. 93
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Gaver til Thorvaldsen, andet · Thorvaldsens hjælpsomhed · Velgørenhed fra Thorvaldsen udbedes
Sidst opdateret 27.01.2016 Print