The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7615 of 10246
Sender Date Recipient
Johane Sommer [+]

Sender’s Location

København?

Antagelig efter 17.9.1838 [+]

Dating based on

Brevet er udateret, men det må stamme fra enten Thorvaldsens Danmarksophold 1819-20 eller efter hans hjemkomst 17.9.1838. Det er sandsynligvis det sidste, der er tilfældet, da Thorvaldsen lige efter hjemkomsten modtog mange af denne slags tiggerbreve, hvorfor hans ry for at være gavmild, som Sommer hentyder til, først blev etableret herefter.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

An infirm woman with an invalid daughter begs Thorvaldsen to help her by buying one of her works.

See Original

Ærbødigst P M

til giv ædle Mand vis store Ædelmodige Godhed er saa velbekient at de saae ofte udrække deres gavmilde Haand og seer i naade til de fortrøkte og nedbiøede[,] vaager ieg som en Høist uløkkelig svagelig der ikke kan ærnære mig ved andet ind dette lidet Pag Arbeide tager ieg mig den store dristighed bedende deres Hiøvelbaarenhed godhedsfuld afkøbe mig samme for ved deres Ægen store godhed vil for unde mig Da ieg herved maa er nære min Kramp agtige Datter og ei herved maae søge at for tiene det nødvendigste til Livets Ophold Henlever ieg i det glade Haab ei heller denne gang at blive ubønhørt eller at faae utrøstet svar tilbages henlever ieg i Dybeste Ære frøgt og største Taknemlighed

under danigst
Johane Sommer

Archival Reference
m22 1838, nr. 93
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Gifts for Thorvaldsen, Other · Thorvaldsen's Helpfulness · Charity from Thorvaldsen Requested
Last updated 27.01.2016 Print