No. 7794 af 10318
Afsender Dato Modtager
Edward Everett [+]

Afsendersted

Boston

22.10.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: His Excellency Edward Everett LL D. Governor of Massachusetts / with the repsect of the author / Chas. C. Rafn.

Resumé

Kommentarerne til dette kort er under udarbejdelse.

Se original

m22 1838, nr. 78

[Se forstørrelse af kortet her.]

Generel kommentar

Dette kobberstukne kort, “A Map of Vinland from the accounts contained in Old Northern MSS”, var et bilag til brev af 22.10.1838 fra Everett til Thorvaldsen.
Kortet er for oven påskrevet: “His Excellency Edward Everett LL D. Governor of Massachusetts / with the respect of the author / Chas. C. Rafn.” Kortet må altså i første omgang være blevet sendt til Everett fra København af den danske filolog og historiker Carl Christian Rafn, som derfor må formodes at have været ophavsmand til kortets historiske indhold. Kortet er dog stukket i kobber af signaturen “P. Seehusen”, dvs. den danske kobberstikker Peter Johan Seehusen (1791-1863), der netop virkede som korttegner.
På kortet er Krossanes tilføjet med blæk. Stedet skulle have været vikingen Thorwalds gravsted, se mere herom i et andet bilag til Everetts brev.

Arkivplacering
m22 1838, nr. 78
Sidst opdateret 07.01.2013 Print