The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7735 of 10246
Sender Date Recipient
Edward Everett [+]

Sender’s Location

Boston

22.10.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: His Excellency Edward Everett LL D. Governor of Massachusetts / with the repsect of the author / Chas. C. Rafn.

Abstract

The commentary for this map is not available at the moment.

See Original

m22 1838, nr. 78

[Se forstørrelse af kortet her.]

General Comment

Dette kobberstukne kort, “A Map of Vinland from the accounts contained in Old Northern MSS”, var et bilag til brev af 22.10.1838 fra Everett til Thorvaldsen.
Kortet er for oven påskrevet: “His Excellency Edward Everett LL D. Governor of Massachusetts / with the respect of the author / Chas. C. Rafn.” Kortet må altså i første omgang være blevet sendt til Everett fra København af den danske filolog og historiker Carl Christian Rafn, som derfor må formodes at have været ophavsmand til kortets historiske indhold. Kortet er dog stukket i kobber af signaturen “P. Seehusen”, dvs. den danske kobberstikker Peter Johan Seehusen (1791-1863), der netop virkede som korttegner.
På kortet er Krossanes tilføjet med blæk. Stedet skulle have været vikingen Thorwalds gravsted, se mere herom i et andet bilag til Everetts brev.

Archival Reference
m22 1838, nr. 78
Last updated 07.01.2013 Print