Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7678 af 10246
Afsender Dato Modtager
Margrethe Brilli [+]

Afsendersted

København

2.10.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Her Conferendsraad Torswalsen
Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Underdanigst Promemoria

I det Haab at Deres Velbaarenhed vil Erindre Bernardo Brilli; som Arbejdede som Former i Deres Værkstæd forige Gang da Kjøbenhavn nød den lykke af Deres Nærværelse, jeg har ikke været saa lykkelig at beholde min stræbsomme Mand Thi Døden berøvede mig ham for 17 Aar siden, Ogsaa min Søn Peder Christian Brilli som forestod Fadeerens Værkstæd efter denes Død, kalde Gud til sig for 8 Aar siden hvorved jeg blev berøvet min eneste støtte jeg havde tilbage og blev sat ud af den Virksomhed hvoraf vi havde et Godt udkomme, jeg har ikke alene frygtet denne Tunge skjebne men Tabte ogsaa en Elsket Datter som døde i sit 18de aar af brystsyege, men den siste kummer som nu Ganske nedtrykker mig, er, at jeg maae see mit Eeneste Elsketde barn jeg endnu har tilbage at lide, i 2 aar har hun Været syg af bryst svaghed – langsom og smerteful nærmer hun sig Grensen hvorfra indet haab er til bage at rede hende, i dene min saa højst ulykkelige forfatning Hvori jeg kuns kummerlig kan Ernære mig Vover jeg underdanigst at Hentye til Hrr Confrends raadens medlidenhed og Edle hjerte om en liden understøttelse i mine saa Trange Kaar, jeg har flere Gange søgt den høje Diriktion for de skjønne Kunster om en lille Hjelp men jeg har ikke været saa lykkelig at erholde nogen om endskjøndt jeg havde næret det Haab at min salig Mands Kundskaber og flid havde Aabnet mig en saadann især da Confrendsraad Hansen havde lovet min mand at han skulde erholde en fastansættelse ved Academiet hvilket Døden kom i mellem og giorde Ende paa alle dise forhaabninger og jeg ulykkelige forlatte Enke har nu indet til bage uden det Haab at et Edelt Hjerte som kjente min mands flid for sin familie Vil skjenke mig Trøst i min ulykkelige forfatning.

Kjøbenhavn d. 2 Ocbr 1838 Underdanigst
Magrethe Brilli
Enke efter former
og Modeleer Brilli


Copi / (kan fore Vise Orginalen naar forlanges)

Ansøgerimden har et meget svageligt Helbred og har, ved et Fald faaet Skade i det Venstre Been, saa at Beenet er meget svækket; Hvorfor jeg ikke kan Andet en Anbefale Hende, da jeg i en Række af Aar, har kjendt hende, som en stræbsom og skjkkelig Kone,

Almi Hosp: d. 24 Maj 1837 WendtAnbefales som Værdig og Trængende

M Rothe


At Bernardo Brilli har Arbejdet paa Christiansborgs Slot fra Aaret 1807 til sin død 1822, som Modelér og former i Gibs Arbejde og i bemeldte Tid forrettet samme Arbejde ved den Nye Raad og Dom Huus, og Ved frue Kjerke her i Staden ligesom Han i 8 Aar Var former ved Academiet, i samme Tid Var hans Søn Peder Christian Brilli paa sin Faders Værkstæd i 7 aar og efter sin Sal. faders død Overdrog jeg Sønnen Værkstædet som han forestod i 8 aar til sin død forige Aar. – at baade Faderen og Sønnen, i bemeldte Tid har udvist Duelighed Flid og Troskab til min tilfredshed som herved paa forlangende bevidnes af mig

Kjøbham d. 20 Februa 1830 C Hansen
Generel kommentar

Selvom brevet gengiver anbefalinger skrevet af andre end Brilli, er alt dog skrevet af samme hånd, dvs. Brilli selv, sådan som hun også gør opmærksom på.

Arkivplacering
m22 1838, nr. 69
Emneord
Velgørenhed fra Thorvaldsen udbedes
Personer
C.F. Hansen
Sidst opdateret 10.05.2011 Print