Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7428 af 10243
Afsender Dato Modtager
Jørgen Knudtzon [+]

Afsendersted

Paris

22.1.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kiære Thorwaldsen.

Jeg benytter en Leilighed med Herr Baring, en Søn af Sir Thomas Baring og Broder=Søn af den Baring, som har den Lykke at være Eier af Deres Mercur, for at lade Dem vide, at Baillie og ieg ere endnu i Live og at det ei er vores Skyld, at vi ikke ere hos Dem i Vinter istæden for at fryse og lide ondt i Paris. – Jeg haaber imidlertid, at intet vil forhindre os fra at see Dem næste Vinter. Fra Reisende har ieg hørt, at De befinder Dem vel, som har glædet mig usigelig og ieg haaber De vil vedblive at være det. – Jeg maae takke Dem for Deres Godhed og Venskab mod min Søstersøn Labouchère, som er nu her; han beder Dem meget at hilse. Herr Baring vil være Dem meget taknemmelig om De vil tillade ham at see Deres Samling af Malerier og Deres egne Arbeider; ieg ville ønske ieg var hos Dem for at kunde vise ham dem – Baillie deeltager med mig i venligste Hilsning til Dem, vi begge længes meget efter at kunde tage Dem ved Haanden –

Lev vel og troe mig stedse
Deres Dem meget hengivne
Jørgen Knudtzon.

Paris 22 January 1838.
24 Rue de Rivoli.

Arkivplacering
m22 1838, nr. 4
Andre referencer

  • Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 53-54.

Personer
Alexander Baillie · Henry Labouchère
Værker
Sidst opdateret 18.08.2014 Print