Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7462 af 10243
Afsender Dato Modtager
Jørgen Knudtzon [+]

Afsendersted

Paris

19.3.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kiære Thorvaldsen.

Herr Evan Baillie, Brodersøn af vores Ven Baillie – vil have den Fornøielse at levere Dem disse Linier – han reiser i Følge med een af Englands første Prædikantere Herr Tottenham; selv er han ogsaa bestemt til at blive Præst. –
Jeg har meget raadet dem til at giøre sig bekiændt med Deres Arbeider og især Christus, som Smith og hans Kone vil have sagt Dem pryder vores Domkirke i Trondhjem.
Jeg længes noget utroelig efter at samles med Dem og haaber det vil endnu skee i Aar; thi Baillie og ieg gaaer til Italien i Sommer for at tilbringe neste Vinter der –. Undskyld at ieg uleiliger Dem med saa mange af mine Venner – men hvorledes kan ieg undgaae det; enhver ønsker at lære Dem at kiænde. –
Baillie hilser Dem paa det kiærligste; han, ieg og vores gamle troe Tiener ere friske og vel, men vi vil endnu befinde os bedre i Italien. –

Paris Rue de Rivoli 24
19 Marts 1838.
Evig Deres Dem
hengivne
Jørgen Knudtzon.
Arkivplacering
m22 1838, nr. 15
Andre referencer

  • Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 54.

Emneord
Anbefaling eller introduktionsskrivelse, øvrige
Personer
Alexander Baillie
Sidst opdateret 18.08.2014 Print