The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7464 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Knudtzon [+]

Sender’s Location

Paris

19.3.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kiære Thorvaldsen.

Herr Evan Baillie, Brodersøn af vores Ven Baillie – vil have den Fornøielse at levere Dem disse Linier – han reiser i Følge med een af Englands første Prædikantere Herr Tottenham; selv er han ogsaa bestemt til at blive Præst. –
Jeg har meget raadet dem til at giøre sig bekiændt med Deres Arbeider og især Christus, som Smith og hans Kone vil have sagt Dem pryder vores Domkirke i Trondhjem.
Jeg længes noget utroelig efter at samles med Dem og haaber det vil endnu skee i Aar; thi Baillie og ieg gaaer til Italien i Sommer for at tilbringe neste Vinter der –. Undskyld at ieg uleiliger Dem med saa mange af mine Venner – men hvorledes kan ieg undgaae det; enhver ønsker at lære Dem at kiænde. –
Baillie hilser Dem paa det kiærligste; han, ieg og vores gamle troe Tiener ere friske og vel, men vi vil endnu befinde os bedre i Italien. –

Paris Rue de Rivoli 24
19 Marts 1838.
Evig Deres Dem
hengivne
Jørgen Knudtzon.
Archival Reference
m22 1838, nr. 15
Other references

  • Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 54.

Subjects
Recommendation or introduction letter, others
Persons
Alexander Baillie
Last updated 18.08.2014 Print