Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7464 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Poststempler: DANEMARCK PAR HAMBOURG og T.T. HAMBURG 16. März 38 og ROMA [x] [xxx] 1838

Medio marts 1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevet, men det må være skrevet efter 8.3.1838, da den nævnte prisopgave er dateret denne dato. Da brevet endvidere er poststemplet i Hamburg 16.3.1838, må det være skrevet og sendt ganske kort tid før fra København.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: À / Monsieur le Chevalier Thorvaldsen, / Conseiller d’Etat de Sa Majesté le Roi de Dane/marc, Commandeur de l’ordre de Danebrogue / Rome

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Forestaaende Priisopgaver ønsker Kunstforeningen bekiendtgiort for de danske Kunstnere i Rom. I det jeg beder min høistærede kiære Ven bidrage dertil kan jeg ikke undlade at omtale den med hver Dag stigende Længsel efter at høre noget fra vor elskede Landsmand; fra Dem, kiæreste Etatsraad! At Søen, der er stivfrossen rundt omkring os, snart maatte aabnes, og Fregatten for fulde Seil styre udaf Sundet, ønske vi alle. Glæd mig snart med nogle Linier, til Trøst og Husvalelse for mange Flere!

Deres oprigtigt hengivne
Collin

Generel kommentar

Collin skrev dette brev på en blank side i Kunstforeningens trykte prisopgave om et Thorvaldsens Museum.

Arkivplacering
m22 1838, nr. 14a
Sidst opdateret 07.01.2013 Print