Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6794 af 10246
Afsender Dato Modtager
Broder Lysholm Knudtzon [+]

Afsendersted

Malta

Afsenderinfo

Rester af rødt laksegl med utydelig prægning.

30.12.1835 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur / Monsr Le Chevalier Thorwaldsen / & & & / Rome.

Resumé

Knudtzon anbefaler overbringeren af brevet, den engelske politiker Thomas Dyke Acland, der med hustru og børn vil komme til Rom samme vinter. Han beklager, at han ikke selv som forventet kan gense Thorvaldsen i Rom sammen med sin bror Jørgen Knudtzon og dennes partner Alexander Baillie, fordi de alle pga. koleraudbrud må udskyde deres ophold. Hans rejseledsager, englænderen Charles Royds Smith, sender hilsener.

Se original

Malta 30te December 1835.

Vil De undskylde og tilgive, at jeg anbefaler Dem Overbringeren heraf Sir Thomas Dyke Acland, som tilligemed Lady Acland og 3de Børn agte sig til Rom, hvor jeg haaber de vil forefinde Dem ved god Helbred. Sir Thomas er en gammel og prøvet Ven saavel af min Broder Jørgen som mig, og jeg er temmelig overtydet om, at hans Bekjendtskab ikke vil være Dem ukjærkommen.

Det var mit faste Haab, at jeg i Vinter skulde have havt den Glæde at fornye mit Bekjendtskab med Dem, til hvilken Ende vi havde overlagt med Jørgen at mødes i Neapel og derfra at gaae til Rom; men ved min Tilbagekomst fra Grækenland og Tyrkiet forefandt jeg Brev fra ham, hvori han siger, at Choleraen gjør det umulig for ham og Baillie at gaae til Italien i Aar. Jeg maa derfor for Tiden renoncere paa den Glæde det vilde have givet mig at see og tale med Dem og Deres Værker.

Min Ven Smith beder at hilse Dem paa det venskabeligste, og hvad mig selv angaaer saa er et af mine kjæreste Ønsker det, at være erindret af Dem. Tør jeg haabe at De vil opfylde det og troe mig

Deres meget hengivne
Broder Knudtzon

Generel kommentar

Dette brev er den anden anbefaling til Thorvaldsen af Thomas Dyke Acland. Allerede i 1816 havde Knudtzons bror, Thorvaldsen ven Jørgen Knudtzon, anbefalet Acland til Thorvaldsen, jf. brev af 20.6.1816. At der er tale om samme Acland og ikke sønnen af samme navn, fremgår af omtalen af hustruen og de tre børn, da sønnen først blev gift i 1841 og herefter fik børn. Se desuden kommentaren til “3de Børn” ovenfor for mere om sønnen af samme navn.

Arkivplacering
m20 1835, nr. 83
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 52-53.

Emneord
Anbefaling eller introduktionsskrivelse, øvrige
Personer
Thomas Dyke Acland · Alexander Baillie · Jørgen Knudtzon
Sidst opdateret 17.08.2016 Print