The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6794 of 10246
Sender Date Recipient
Broder Lysholm Knudtzon [+]

Sender’s Location

Malta

Information on sender

Rester af rødt laksegl med utydelig prægning.

30.12.1835 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Monsieur / Monsr Le Chevalier Thorwaldsen / & & & / Rome.

Abstract

Knudtzon recommends the bearer of the letter, the English politician Thomas Dyke Acland, who is going to visit Rome this winter with his wife and children. He is sorry that he will not, as expected, see Thorvaldsen again in Rome in the company of his brother Jørgen Knudtzon and the latter’s partner Alexander Baillie because they all have to postpone their visit due to an outbreak of cholera. His travelling companion, the Englishman Charles Royds Smith, sends greetings.

See Original

Malta 30te December 1835.

Vil De undskylde og tilgive, at jeg anbefaler Dem Overbringeren heraf Sir Thomas Dyke Acland, som tilligemed Lady Acland og 3de Børn agte sig til Rom, hvor jeg haaber de vil forefinde Dem ved god Helbred. Sir Thomas er en gammel og prøvet Ven saavel af min Broder Jørgen som mig, og jeg er temmelig overtydet om, at hans Bekjendtskab ikke vil være Dem ukjærkommen.

Det var mit faste Haab, at jeg i Vinter skulde have havt den Glæde at fornye mit Bekjendtskab med Dem, til hvilken Ende vi havde overlagt med Jørgen at mødes i Neapel og derfra at gaae til Rom; men ved min Tilbagekomst fra Grækenland og Tyrkiet forefandt jeg Brev fra ham, hvori han siger, at Choleraen gjør det umulig for ham og Baillie at gaae til Italien i Aar. Jeg maa derfor for Tiden renoncere paa den Glæde det vilde have givet mig at see og tale med Dem og Deres Værker.

Min Ven Smith beder at hilse Dem paa det venskabeligste, og hvad mig selv angaaer saa er et af mine kjæreste Ønsker det, at være erindret af Dem. Tør jeg haabe at De vil opfylde det og troe mig

Deres meget hengivne
Broder Knudtzon

General Comment

Dette brev er den anden anbefaling til Thorvaldsen af Thomas Dyke Acland. Allerede i 1816 havde Knudtzons bror, Thorvaldsen ven Jørgen Knudtzon, anbefalet Acland til Thorvaldsen, jf. brev af 20.6.1816. At der er tale om samme Acland og ikke sønnen af samme navn, fremgår af omtalen af hustruen og de tre børn, da sønnen først blev gift i 1841 og herefter fik børn. Se desuden kommentaren til “3de Børn” ovenfor for mere om sønnen af samme navn.

Archival Reference
m20 1835, nr. 83
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 52-53.

Subjects
Recommendation or introduction letter, others
Persons
Thomas Dyke Acland · Alexander Baillie · Jørgen Knudtzon
Last updated 17.08.2016 Print