Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6507 af 10318
Afsender Dato Modtager
J.L. Jensen [+]

Afsendersted

Napoli

Afsenderinfo

Poststempler: [XXXXX] 1834 27 MAG. og ROMA 29 MAGGIO 1834 og stempel med utydelig slyngmonogram.

26.5.1834 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Ale Cavalliere / Il Cavalliere Thorwaldsen / Comandatore de Da etc etc / Via Sistina / a / Roma / franco

Resumé

Jensen beder om at få udbetalt 50 scudi fra Thorvaldsen, som betaling for dennes køb af tre af Jensens malerier, hhv. Nature morte med blomster på en marmorbordplade, B230, Nature morte med frugter på en marmorbordplade, B231, og Nature morte med blomster i antik vase på en marmorbordplade, B232. Jensen er kommet i pengenød i Napoli og må derfor før aftalt bede om pengene. Han fortæller, at han glæder sig til at male, da modellerne er skønnere dér. Den danske chargé d’affaires i Napoli, Frederik Siegfried Vogts datter Odine er pludselig død.

Se original

Neapel d. 26 Maj 1834.

Herr Etatsraaden, vil tilgive, at jeg skrivtlig uleiliger Dem. – Ved min Afreise fra Rom bad jeg om at turde opsætte vor lille Mellemregning, indtil min Tilbagekomst, men jeg har her den Ubehagelighed ikke at kunne faae Penge paa mit Creditiv, som var udløbet den 10s. Maaned, før jeg faaet det fornyet af Hambroe, dobbelt ærgerligt er det, da jeg allerede den 10d. var i Neapel, og kun paa Grund af Vogts Forsikkring, at der intet vilde vær i Veien, opsatte det til Dagen efter. – For ei at komme i den Forlegenhed, at maatte laane her, foretrækker jeg at tillade mig ved min Ven Herr Wahlgreen at tilstille Herr Etatsraaden en lille Qvittering, og haaber, at De ikke tager mig det ilde op. Wahlgreen har jeg anmodet om, at tilstille mig Pengene. – Hvis Herr Etatsraaden Intet indvender havde jeg tænkt, som jeg troer allerede at hav sagt, 10 Scudi for hvert af de Smaae og 30 Scudi for det stor, – tilsammen altsaa 50 Scudi. –
Min Kone som jeg, hilse Etatsraaden paa det forbindtligste, og haabe, at de igjen er ganske rask. Min Kone befinder sig meget vel her, og jeg glæder mig til ret at arbeide her, hvor jeg finder langt skjønnere Modeller for mig, end i Rom, kun genere Varmen en Deel. – Stakkels Etatsraad Vogt har havt den Sorg pludselig at miste sin Datter, hun var kun syg et Par Dage, som man troede, af Kopper som ei kom til Udbrud. – Han er utrøstelig. – Endnu engang gjentager jeg min Undskyldning, at Etatsraaden ikke bliver vred over min Begjæring, og anbefaler mig som

Deres forbundne
J.L. Jensen

Generel kommentar

Til dette brev hører en kvittering af 26.5.1834. Tilsammen dokumenterer de to dokumenter Thorvaldsens køb af Jensens malerier, Nature morte med blomster på en marmorbordplade, B230, Nature morte med frugter på en marmorbordplade, B231, og Nature morte med blomster i antik vase på en marmorbordplade, B232, der stadig befinder sig i Thorvaldsens malerisamling.

Arkivplacering
m19 1834, nr. 28
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Ludvig Müller: Thorvaldsens Museum. Anden Afdeling. Nyere Kunstsager. Beskrevne af lic. L. Müller, Museets Inspecteur. Første og andet Afsnit. Malerier og Tegninger, København 1849, p. 56, nr. 230-232.
  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. II, p. 311.
  • A. Westers: Thorvaldsens malerisamling. En oversigt over den malerisamling, Thorvaldsen erhvervede sig under sine ophold i Rom (1797-1838, 1841-1842). Konferensafhandling, 1959, p. 151-152. (Kopi i THM’s bibliotek).
Emneord
Indkøb af malerier · Thorvaldsen som kunstsamler · Thorvaldsens malerisamling
Personer
Joseph Hambro · Frederik Siegfried Vogt
Værker
Sidst opdateret 01.02.2016 Print