The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6466 of 10246
Sender Date Recipient
J.L. Jensen [+]

Sender’s Location

Napoli

Information on sender

Poststempler: [XXXXX] 1834 27 MAG. og ROMA 29 MAGGIO 1834 og stempel med utydelig slyngmonogram.

26.5.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Ale Cavalliere / Il Cavalliere Thorwaldsen / Comandatore de Da etc etc / Via Sistina / a / Roma / franco

Abstract

Jensen asks Thorvaldsen for 50 scudi for his purchase of three of Jensen’s paintings, Flowers in a vase on a marble table-top, B230, Still life with fruit on a marble table-top, B231, and Still life with flowers in an antique vase, B232. Jensen has run out of money in Naples and therefore needs the money before previously agreed on. He is looking forward to starting work as the models are more beautiful there. Odine, the daughter of the Danish chargé d’affaires in Naples, Frederik Siegfried Vogt, has died suddenly.

See Original

Neapel d. 26 Maj 1834.

Herr Etatsraaden, vil tilgive, at jeg skrivtlig uleiliger Dem. – Ved min Afreise fra Rom bad jeg om at turde opsætte vor lille Mellemregning, indtil min Tilbagekomst, men jeg har her den Ubehagelighed ikke at kunne faae Penge paa mit Creditiv, som var udløbet den 10s. Maaned, før jeg faaet det fornyet af Hambroe, dobbelt ærgerligt er det, da jeg allerede den 10d. var i Neapel, og kun paa Grund af Vogts Forsikkring, at der intet vilde vær i Veien, opsatte det til Dagen efter. – For ei at komme i den Forlegenhed, at maatte laane her, foretrækker jeg at tillade mig ved min Ven Herr Wahlgreen at tilstille Herr Etatsraaden en lille Qvittering, og haaber, at De ikke tager mig det ilde op. Wahlgreen har jeg anmodet om, at tilstille mig Pengene. – Hvis Herr Etatsraaden Intet indvender havde jeg tænkt, som jeg troer allerede at hav sagt, 10 Scudi for hvert af de Smaae og 30 Scudi for det stor, – tilsammen altsaa 50 Scudi. –
Min Kone som jeg, hilse Etatsraaden paa det forbindtligste, og haabe, at de igjen er ganske rask. Min Kone befinder sig meget vel her, og jeg glæder mig til ret at arbeide her, hvor jeg finder langt skjønnere Modeller for mig, end i Rom, kun genere Varmen en Deel. – Stakkels Etatsraad Vogt har havt den Sorg pludselig at miste sin Datter, hun var kun syg et Par Dage, som man troede, af Kopper som ei kom til Udbrud. – Han er utrøstelig. – Endnu engang gjentager jeg min Undskyldning, at Etatsraaden ikke bliver vred over min Begjæring, og anbefaler mig som

Deres forbundne
J.L. Jensen

General Comment

Til dette brev hører en kvittering af 26.5.1834. Tilsammen dokumenterer de to dokumenter Thorvaldsens køb af Jensens malerier, Nature morte med blomster på en marmorbordplade, B230, Nature morte med frugter på en marmorbordplade, B231, og Nature morte med blomster i antik vase på en marmorbordplade, B232, der stadig befinder sig i Thorvaldsens malerisamling.

Archival Reference
m19 1834, nr. 28
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Ludvig Müller: Thorvaldsens Museum. Anden Afdeling. Nyere Kunstsager. Beskrevne af lic. L. Müller, Museets Inspecteur. Første og andet Afsnit. Malerier og Tegninger, København 1849, p. 56, nr. 230-232.
  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. II, p. 311.
  • A. Westers: Thorvaldsens malerisamling. En oversigt over den malerisamling, Thorvaldsen erhvervede sig under sine ophold i Rom (1797-1838, 1841-1842). Konferensafhandling, 1959, p. 151-152. (Kopi i THM’s bibliotek).

Subjects
Purchase of Paintings · Thorvaldsen as an Art Collector · Thorvaldsen's Collection of Paintings
Persons
Joseph Hambro · Frederik Siegfried Vogt
Works
Last updated 01.02.2016 Print