Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6112 af 10246
Afsender Dato Modtager
P.O. Brøndsted [+]

Afsendersted

Paris

24.4.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: á Monsieur / Mr le Chevalier A. Thorwaldsen / Commandeur de l’ordre royal de Danebrog &c &c &c / á Rome / Palazzo Tomati, Trinià dei monti.
Par la Bonté de Mr. F. Stammann.

Resumé

Brøndsted anbefaler den tyske arkitekt Friedrich Stammann. Desuden beder han Thorvaldsen ekspedere nogle kasser med bøger og sin møntsamling til København. Han håber at se Thorvaldsen i København til efteråret og vil snart sende yderligere instrukser angående hjemsendelsen af sine kasser.

Se original

Paris, rue neuve des Mathieons
No. 20, den 24de. April 1833.

Hulde Ven,

Den gode hr. F. Stammann, som gaaer herfra til Alma Roma, og som just har imodtaget af mig en Valeur af 84 Scudi for paa mine Vegne at betale Mme. A. Buti, beder mig tillige om et Par anbefalende Linier til Dig, vort Fædrelands Stolthed og Konstens Coryphée. Han være Dig hjertelig anbefalet, thi han fortjener det ved sin Kjærlighed til Alt hvad som er godt og skjønt og ved sin Flid og Flinkhed i de Studier han især som Architect lægger sig efter.
Jeg afgaaer, efter meget Arbejde her det jeg nu saa temmelig har faaet Bugt med, næste Mandag fra Paris til London, og saasnart mueligt videre til Kiøbenhavn hvor jeg faaer en Deel at bestille med at indrette, som det bør være, det Kongel: Myntcabinet. Man siger og skriver mig fra alle Kanter at Du i næste Efteraar kommer til Danmark – o! om vi dèr kunde mødes! hvor glad Du kunde gjøre mig ved at melde mig noget Bestemt om dette Haab, men især ved at opfylde det. Jeg møder Dig hulde Ven, hvor i Verden det bliver, i Norden som i Syden, med det fredeligste og kjærligste Hjerte, men mødes vi i det gode Danmark, saa har jeg endydermere tre vakkre Børn og adskilligt andet Godt at vise Dig, thi jeg har heller ikke ligget paa den lade Side siden vi saaes.

Sender Du virkelig det Vigtigste af dine Herligheder til Danmark i denne Sommer, saa maa Du endelig tillige fremsende (og med den Omhu som jeg tør vente af dit prøvede Venskab) alle mine Kasser hos Mme. Butis der indeholde en ypperlig Deel af mit Bibliothek og mange vigtige Haandskrivter, og tillige min smukke græske Myntsamling som Du, uden for Kasserne har i Forvaring.
Jeg skal nøjagtigere, enten fra London eller fra Khvn tilskrive Dig om denne vigtige Sag.

Din trofast og inderlig hengivne
Brøndsted.

Arkivplacering
m18 1833, nr. 43
Thiele
Omtalt hos Thiele III, p. 492.
Emneord
Aflyste rejser til Danmark · Anbefaling eller introduktionsskrivelse, øvrige · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · P.O. Brøndsteds lån hos Thorvaldsen · Thorvaldsens bogsamling · Thorvaldsens møntsamling
Personer
Anna Maria Buti · Det Kongelige Mønt- og Medaille-Kabinet · Friedrich Stammann
Sidst opdateret 01.09.2016 Print