Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5747 af 10246
Afsender Dato Modtager
Ordenskapitlet, København [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Meget fint aftryk af Ordenskapitlets segl i rød lak: Storkorset omgivet af Elefantordenens kæde.

17.1.1832 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Herr Etatsraad og Profeßor Thorwaldsen, / Commandeur af Dannebrogen.
Udskrift: Til / Herr Etatsraad og Professor / Thorwaldsen, Commandeur / af Dannebrogen. Rom / de la part de Mr le / Chev. Louis Chiaveri

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

P.M.

I Følge Hans Majestæts allernaadigste Resolutioner af 28de Junii 1808 og 10de Martii 1809 har Herr Etatsraaden, som Commandeur af Dannebrogen at erlægge i aarlig Bidrag til Dannebrogsmændenes Understøttelsesfonds for 2 Aar fra 1st. Juli 1829 til samme Tid 1831 à 10 rbd. Sølv aarlig


samt i Optagelses Gebyr
20 rbd. Sølv
15 rbd. Sølv
Tilsammen = 35 rbd. Sølv

hvilke behageligst snarest mueligt ville være at betale til mig, som dernæst paa bemeldte Fonds Vegne derfore meddeler Qvitering.

Kiøbenhavn den 17e Januarii 1832 under 31 Decbr 1831.

Bardenfleth

/ Bangert

Arkivplacering
m17 1832, nr. 6
Sidst opdateret 24.10.2016 Print