Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4174 af 10243
Afsender Dato Modtager
Jean Antoine Dalgas [+]

Afsendersted

Napoli

24.4.1827 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All ’ Illusstrissimo Sgre / Sgr Cavaliere Thorwaldsen / & & / Roma

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Højstærede Her Thorwaldsen

Neapel den 24 April 1827

Skiøndt De vel neppe erindrer mig, saa har De maaskee dog af og til, og især i den senere Tid hørt mit Navn af vor fælleds Ven Hauchs Mund. Jeg føler at dette vidtløftige Bekendtskab ingen Ret giver mig til at være Dem ubeleilig med en Recomandation, men Deres saa udmærkede Forekommenhed og venlige Modtagelse af alle Fremmede er saa berømt, at jeg vover det, især da jeg ønskede at min gode Ven, Overbringeren af disse Linier, Her Gius: Lauria, et meget talentfuldt ungt Menneske, som besøger Verdens Hovedstad tillige med tvende yngre Brødre, blot i den Hensigt at see og beundre Kunstens Skatte som den indeholder, fandt let Adgang nettop til det Mærkværdigste som der sees kan, i det mindste blant moderne Kunst Produkter. Undskyld da højstærede Her Thorwaldsen den Frihed jeg har taget mig, og som jeg sikkert havde undgaaet hvis Freund havde været Costi, og maatte Hændelse byde mig en Leilighed at kunde være Dem tjennelig i noget!
Deres ærbødigste Tjener og stor Beundrer

J. Dalgas.

Jeg har tvende Breve i Forvaring til Freund som jeg venter tilbage fra Sicilien om en 8 til 10 Dage. – Etatsraad Thorlacius er ankommet hertil, og Iaften glæde de os med deres Selskab. —

Arkivplacering
m12 1827, nr. 45
Personer
Giuseppe Aurelio Lauria
Sidst opdateret 10.05.2011 Print