Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3947 af 10246
Afsender Dato Modtager
Skydeselskabet [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med meget fint aftryk; seglet er dog brudt i to ved åbningen af brevet.

13.5.1826 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Hr Etatsraad Thorvaldsen / Ridder af Dannebroge / i / Rom
Tilskrift: Til / S.T. Hr. Etatsraad Thorvaldsen / Ridder af Dannebrog, i Rom
Poststempler: DANEMARCK PAR HAMBOURG og 8 GUGLIO

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Det er med Følelsen af megen Høiagtelse og Taknemmelighed, at det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab har modtaget den Marmorbüste af Hendes Kongelige Høihed Prindsesse Wilhelmine Marie, som Deres Høivelbaarenheds mesterlige Meisel har dannet for Efterverdenen og skjenket til dette gamle Danske Samfunds bevarende Omhu. – Broderskabet føler sig med Rette stolt af at see Mindet om en sjelden Lykke foreviget ved Hr: Etatsraadens Velvillie, og Administrationen opfylder en meget behagelig Pligt, ved derfor at bevidne Dem Broderskabets varme Erkjendtlighed. –
Administrationen for det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab d: 13 May 1826.

I.A. Welding

Peter Hiorth [xxx]all [x] Friedenreich Seidelin
Schou [x x] Kindstorf [x] Lindorf N.Christensen
Generel kommentar

På brevets forside en blækskitse sandsynligvis af Thorvaldsen, der synes at forestille Døbefont, A555,1, med motivet Kristi Dåb, A736. Der er også noteret nogle mål: “4 All[en] 16 Tom[mer] / 1 Al[en] 20 T[o]m[mer]”, antagelig af Thorvaldsen.

Arkivplacering
m11 1826, nr. 25
Sidst opdateret 06.08.2014 Print