The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3947 of 10246
Sender Date Recipient
Skydeselskabet [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med meget fint aftryk; seglet er dog brudt i to ved åbningen af brevet.

13.5.1826 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr Etatsraad Thorvaldsen / Ridder af Dannebroge / i / Rom
Tilskrift: Til / S.T. Hr. Etatsraad Thorvaldsen / Ridder af Dannebrog, i Rom
Poststempler: DANEMARCK PAR HAMBOURG og 8 GUGLIO

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Det er med Følelsen af megen Høiagtelse og Taknemmelighed, at det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab har modtaget den Marmorbüste af Hendes Kongelige Høihed Prindsesse Wilhelmine Marie, som Deres Høivelbaarenheds mesterlige Meisel har dannet for Efterverdenen og skjenket til dette gamle Danske Samfunds bevarende Omhu. – Broderskabet føler sig med Rette stolt af at see Mindet om en sjelden Lykke foreviget ved Hr: Etatsraadens Velvillie, og Administrationen opfylder en meget behagelig Pligt, ved derfor at bevidne Dem Broderskabets varme Erkjendtlighed. –
Administrationen for det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab d: 13 May 1826.

I.A. Welding

Peter Hiorth [xxx]all [x] Friedenreich Seidelin
Schou [x x] Kindstorf [x] Lindorf N.Christensen
General Comment

På brevets forside en blækskitse sandsynligvis af Thorvaldsen, der synes at forestille Døbefont, A555,1, med motivet Kristi Dåb, A736. Der er også noteret nogle mål: “4 All[en] 16 Tom[mer] / 1 Al[en] 20 T[o]m[mer]”, antagelig af Thorvaldsen.

Archival Reference
m11 1826, nr. 25
Last updated 06.08.2014 Print