Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 949 af 10318
Afsender Dato Modtager
Heinrich Keller [+]

Afsendersted

Rom

Før 12.8.1810 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.
Brevet må være afsendt før 12.8.1810, da det fremgår af Frederikke Bruns erindringer (Römisches Leben, Zweiter Theil, Leipzig 1833, p. 319), at hun rejste fra Rom 12.8.1810.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Sigre Alberto Torwaldsen.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Ich bitte Sie lieber Torvaldsen nach Tische zu Madame Brun zu kommen ich habe Ihnen willkommene Neuigkeiten mitzutheilen ich ersuche Sie es ja nicht zu vergeßen

Keller


[På brevets bagside er med anden hånd, antagelig Thorvaldsens skrevet: ´´´´´, desuden er noteret:]
72 28  
51 55  
13 3 13
13 13  
13 scudi   13 Bajochi
Arkivplacering
gmVI, nr. 38
Emneord
Invitationer til Thorvaldsen, i Italien
Sidst opdateret 10.05.2011 Print