Før 12.8.1810

Afsender

Heinrich Keller

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Sigre Alberto Torwaldsen.

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.
Brevet må være afsendt før 12.8.1810, da det fremgår af Frederikke Bruns erindringer (Römisches Leben, Zweiter Theil, Leipzig 1833, p. 319), at hun rejste fra Rom 12.8.1810.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Ich bitte Sie lieber Torvaldsen nach Tische zu Madame Brun zu kommen ich habe Ihnen willkommene Neuigkeiten mitzutheilen ich ersuche Sie es ja nicht zu vergeßen

Keller


[På brevets bagside er med anden hånd, antagelig Thorvaldsens skrevet: ´´´´´, desuden er noteret:]
72 28  
51 55  
13 3 13
13 13  
13 scudi   13 Bajochi

Arkivplacering

gmVI, nr. 38

Emneord

Sidst opdateret 10.05.2011