Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5717 af 10246
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

Rom, antagelig.

1831-1834 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dokumentet, men den sidst omtalte billedhugger Raphael Christen kom først til Rom 1831 og forlod byen igen 1833-1834, hvorfor listen må dateres til dette tidsrum.

NN [+]

Modtagersted

Rom, antagelig.

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original
Pietro Grosmann Svizzero
Domiciliato Via Ripetta IIo 208


Pietro Scifoni di anni 18
Figlio di Antonio Luigia
Domiciliato in Piazza di Scarra N[umer]o 61
[tilføjet med blyant i anden hånd:] Romano


Cammillo Pistrucci figlio di Benedetto e Barbara, di anni 21[?] Do[miciliat]o Piazza di Pietra N[umer]o 39
[tilføjet med blyant i anden hånd:] Romano


Giuseppe Paridi[?] di anni 19 Figlio di fu’ Carlo, e Fortunata D[omiciliat]o Via de Crocifferi N[umer]o 16
[tilføjet med blyant i anden hånd:] Romano


Mariano Vaini di Anni 21
Figlio di Pietro e Luisa
alunno di S.[an] Michele
[tilføjet med blyant i anden hånd:] Romano


Raffaello Christen. di anni 20 Svizzero D[omiciliat]o alla Piazza de Cappuccini N[umer]o 84
Arkivplacering
gmV, nr. 12
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Harald Tesan: Thorvaldsen und seine Bildhauerschule in Rom, Köln, Weimar og Wien 1998, p. 225.

Emneord
Thorvaldsens assistenter
Personer
Raphael Christen · Benedetto Pistrucci · Camillo Pistrucci · Pietro Scifoni
Sidst opdateret 06.08.2015 Print