No. 4716 af 10318
Afsender Dato Modtager
Luigi Bienaimé [+]

Afsendersted

Rom

3.1.1829 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regnskabet, men året er skrevet forkert eller meget utydeligt. Der må være tale om 1829 og ikke, som der øjensynligt står, 1819. Året 1829 stemmer overens med, at den 3. januar dette år faldt på en lørdag, som angivet på regnskabet, og at de nævnte statuer Den himmelske visdom, jf. A143, og Den guddommelige styrke, jf. A144, først stammer fra 1825, hvor de var en del af bestillingen af monumentet over pave Pius 7., jf. A142. Regnskabet hænger dermed kronologisk sammen med regnskaberne af f.eks. 10.1.1829 og 17.1.1829, hvor penneføreren også er Luigi Bienaimé.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

Se original
Giornate Sabbato 3 Gennaio 1819
Carlesi 5 alla Sapienza
Trabalza 5 alla Forza
Gianfredi 5 al Fregio pezzo dell’Ara
Carlucio 5 al Fregio pezzo dei doni dei Cavalli
Galleto 5 al Pastore
Giacomo 1/2 per scandagliare il lavoro a Monti
Dante 2 alla Venere p lavorare il tronco
Betti 5 alla Venere
Prussiano 5 per servizio di studio
Segatore per saldo del pezzo grande del fregio seguito d’Alessandro di Cavallerie; in palmi 72.6
Ferrari, e Carbone, e cenice
Fachini per voltare il marmo del Cristo con gli Apostoli di B.[asso] Rilievo, e trasportato diversi Gessi da Casa
Gesso per uso di Monti per formare il marmo, e gesso
frese minute per lo studio di cordino e altro
Un abito di Gro[?] per la Sig.[norin]a Liseta
dotei[?], e colazione ordinata dalla sig.[nor]a A. Maria
e piu per lavatura, e stiratura di 3 Abiti della Sig. Liseta
Un Fascicolo dei costumi di Firenze
alla Sig,[nor]a A. Maria per il mese di Gennaio
Somini.[strazio]ne, e Avere
6
4
3
2
4

1
3
1
5
2

2


12

1
1
15
67


5


4
6
5
2
5
7


5
1

8

8

7


354

2
Arkivplacering
gmIV, nr. 65
Emneord
Relieffer, antik mytologi · Statuer, allegorier · Thorvaldsens assistenter · Thorvaldsens husholdning · Thorvaldsens kvinder · Værkstederne ved Piazza Barberini · Værkstedsregnskaber
Personer
Luigi Carlesi · Elisa Paulsen · Leopoldo Trabalza · Anna Maria Uhden
Værker
Sidst opdateret 28.06.2016 Print