No. 392 af 10318
Afsender Dato Modtager
Vincenzo Viviani [+]

Afsendersted

Napoli

Omkring 8.8.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Napoli

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original
Pagato per la Soppressa del Sartù blù, del flacco, calzone, e Gilè neri
Forniture del Sartù
Bottoni N[ume]ro20..
Fattura di d[et]to. Sartù
Per aver comprato il panno blù per rappezzare, e fodera del Bavero
Forniture del flacco, calzabrache e cammiciola neri
Fattura di flacco d[et]to., calzabrache e cammiciola
Tela per fodera d’un Gilè di Dubletto
Fattura, e forniture1


2


6
85
25
50
40
15
45
40
45
40
85

[kvittering for modtaget betaling:]

Dichiaro aver ricevuto la soprad[det]ta. somma
Napoli li 8 8bre 1804
Vinc[enz]o. Viviani

Arkivplacering
gmIV, nr. 151
Sidst opdateret 27.09.2018 Print