Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2476 af 10246
Afsender Dato Modtager
NN Efter 1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

NN [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

1 – Et maaneskins Stykke fra Neapels Omegn af Dahl bred 11 Tom hoi 9½ Tom
2 – Et Andet ligeledes fra Neapel af Dahl bred 20 Tom høi 14 Tom
3 – Et D o” fra Neapel ogsaa af Dahl – bred 17 Tom hoi 10½ Tom
4 – Et Landskab af Reinhart bred 22½ Tom høi 16½ Tom – . –
5 – St Anna som lærer i Madonna at læse malet af Lund
6 – Et Maaneskins Stykke af Neapels Omegn malet af Dahl bred 1 Al 4½ Tom høi 18 Tom
7 – En Tegning efter Dantes Divini Comemedie componeret af Carstens og sad i Effect af Kock Breden 1 Al 20 Tom Høiden 1 Al 7 Tom – . –
8 – En Tegning, Francesco di Rimi, componeret og sadt i Effect af Kock bred 14½ Tom høi 11 Tom
9 – Et Maaneskins Stykke af Dahl bred 13 Tom høi 9½ Tom
10 – Et Landskab med Vandfald af Dahl bred 20 Tom høi 16 Tom
11 – Via Sacre strax uden for Porten af Larizza et Studie efter Naturen af Bassi bred 20½ Tom høi 15 Tom
12 – Et Landskab af Reinholdt bred 21 Tom høi 15½ Tom – . –
13 – Et Landskab af Reinhart bred 1 Al 5 Tom høi 20 Tom. –
14 – Jason og Argonauterne componeret og tegnet af Carsten og sadt i Effect af Kock bred 1 Al 18½ Tom hoi 1 Al 7 Tom
15 – Madonna med Barnet tegnet med blyant af Schadow
16 – Et Portrait malet af Guercino bred 11 Tom høi 14½ Tom. –
17 – Et lidet Søestykke af ubekjendt Mester bred 9 Tom høi 7 Tom.

[Med blyant til venstre for første side:]
1 bred – 15 ½ Høi 19 ½ –
2 – 14 ¼ – 10 5/8 –
4 – 28 – 37 –
47 – 43 5/8 – 21 –
8 –

15 – 27 3/4 – 36
18 – Raphael som drømer sin Madonna som findes i det Dresdenske Gallerie tegnet af Riepenhausen bred 19 Tom høi 17½ Tom. –
19 – En Jødeskole tegnet af H: Hess bred 19 Tom høi 12½ Tom. –
20 – En Tegning i Sepia af et Landskab af Reinhart bred 11½ Tom høi 9 Tom. –
21 – En Tegning af Ali, Napoleons Bataillie Hest bred 20½ Tom høi 16 Tom
22 – Et Landskab i Aquarelle af Schilbach bred 10½ Tom hoi 15 Tom
23 – Et Prospect af Rom af Diophebe bred 20 Tom hoi 1 Al 2 Tom
24 – Madonna med Barnet, Lampebelysning af Gracini bred 14½ høi 8 Tom
25 – En Prospect malet af Øhme bred 15½ Tom høi 20 Tom. –
26 – En Udsigt af Colonaden paa Pederspladsen med begge Fontainerne og Obelisken malet af Echersberg bred 11½ Tom høi 15 Tom
27 – En lignende som ovenstaaende i Maaneskin malet af Dahl efter et Omrids af Catel bred 13 Tom høi 16 Tom
28 – Det Indre af en Fiskerhytte ved Neapel af Catel breden 1 Al 2½ Tom høi 20 Tom.
29 – Den unge Tobias hjemkomst af Openheim bred 1 Al 8 Tom hoi 1 Al 3 Tom.
30 – En Part af det Indvendige af Coloseet af Echersberg bred 10½ Tom høi 13 Tom
31 – Et Landskab af Kock bred 20½ Tom høi 15 Tom. –
32 – En Prospect af Forum Romanum af Schilbach bred 1 Al 1 Tom høi 19 Tom.
33 – Et andet af samme i modsadt Retning af Schilbach bred 1 Al 1 Tom hoi 19.
34 – En Udsigt fra Ppamplili Doria med St Peder’s Kirken i Mellemgrunden bred 20 Tom høi 14 Tom.
35 – Romeo og Juliette Tegning i Sepia af Cornelius bred 17½ høi 11½ Tom
36 – Et Landskab tegnet af Reinhart bred 9 Tom høi 8½ Tom.
37 – Madonna med Barnet Copie efter Raphael bred 10 Tom høi 11½ Tom
38 – Madonna med Barnet virkelig Haandtegning af Raphael bred 15½ Tom høi 21½ Tom.
39 – Natten tegnet med kridt af Carstens bred 21 Tom høi 27 Tom
40 – Lyset ligeledes en Tegning i kridt af Carstens bred 21 Tom høi 18 Tom
41 – Theseus og Oedipus Tegning i kridt af Carstens bred 1 Al hoi 16 Tom
42 – Megapintes Indskibning efter Lucian af Carstens i Aquarelle bred 23 Tom høi 18 Tom.
43 – Megapintes Overfart ogsaa i Aquarelle af Carstens bred 1 Al 1 Tom høi 17 Tom
44 – Perseus og Andromache i Aquarelle af Carstens bred 12 Tom høi 15 Tom
45 – Giganterne som bestormer Himmelen ligeledes i Aquarelle af Carstens bred 10½ Tom høi 13 Tom.
46 – Plato’s Gjestebud hvor Alcibiades kroner Socrates ogsaa af Carstens bred 1 Al. 4 Tom, høi 19½ Tom.
47 – Bullen som bliver opslaaet paa Kirkedøren i Witenberg imod Luther af Gotfried Schadow Tegning i bronze Maneer. bred 1 Al 14½ Tom høi 1 Al 2 Tom.
48 – Et Klippelandskab af Dahl bred 20 Tom høi 16 Tom. –

1ste Værelse –

1 – Tiden som bortfører Ungdommen bred 17 Tom høi 21½ Tom. –
2 – Et lidet Landskab med en Ruin af Benuccio bred 15½ Tom hoi 11½
3 – En liden Vue af Villa Hadriana af Maldura bred 15 Tom høi 11 Tom. –
4 –Madonna med Barnet og Hoveder af Joseph og Johannes af Trevisano. Bred 1 Al 6½ Tom høi 1 Al 16 Tom. –
5 –Den gyldne Tidsalder componeret af Carstens malet af Rubi, Landskabet af Catel bred 1 Al. 13½ Tomme Høiden 23 Tommer. –
6 – En liden Madonna af Siroferra. bred 15½ Tom høi 20 Tom. –
7 – Et lidet nederlandsk Stykke med nogle Bønder. bred 13 Tom høi 9½ Tom. –
8 – Et Landskab paa Kobber malet af H. van Ling bred 16 Tom Hoiden 11 Tommer.
9 – Kocks Portrait malet af Vachter bred 10 Tom høi 12½ Tom
10 –En Dreng som blæser Sæbeblærer malet af Stern bred 1 Al. 15 Tom høi 1 Al 1 Tom.
11 – En Træstamme af Salvator Rosa bred 21 Tom høi 1 Al 4 Tom.
12 – Et Landskab af Casper Poussin bred 1 Al 2 Tom høi 1 Al 7½ Tom
13 – Et Fruentimmer Portrait med Turban om Hovedet af en ubekjendt Mester bred 1 Al. 1½ Tom høi 1 Al 7 Tom
14 – Et lidet nederlandsk Fruentimmer Portrait bred 6 Tom hoi 7½ Tom
15 – Thorwaldsens Portrait copieret efter Begas af Kock bred 1 Al. 7 Tom. hoi 1 Al 16 Tom.
16 – Et Apollo Hoved malet af Romanelli bred 21 Tom høi 1 Al 4½ Tom.
17 – Et lidet Landskab med Vandfald af Benuccio bred 18 Tom hoi 14 Tom. –
18 – Et Miniatur=Portrait af Thorwaldsen copieret efter Camucinis Original bred 3 Tom hoi 3½ Tom.
19 – Madonna med Barnet bred 21 Tom høi 1 Al 4½ Tom.
20 – En Do” bred Do” 10 Tom høi 12½ Tom. –
21 – En Do” med Do” 7 Tom høi 9½ Tom. –
22 – En Do” med Do” 7 Tom høi 10 Tom.
23 – Madonna med Barnet og Johannes af Scidonis Skole breden 14½ Tom Høiden 19½ Tom.
24 – Et Landskab af Paul Brill bred 1 Al 22 Tom høi 1 Al 8 Tom.
25 A og B 2 Tuskstykker med Batailler af Bourgainon hver af dem 16 Tom bred og 13½ høi.
26 – Magdalene Copie efter Corregio bred 13½ Tom høi 17½ Tom
27 – Madonna med Barnet og den hellige Catarina en gl Copie efter Corregio. bred 1 Al 18 Tom høi 1 Al 16 Tom
28 – Amor og Anacreon af Hoier 1 Al 17½ Tom i Breden hoi 1 Al 6½
29 – Et nederlandsk Vertshuus af ubekjendt Mester bred 22 Tom høi 17½ Tom. –
30 – Et Landskab af en nederlandsk Mester bred 1 Al. 1½ Tom høi 18½ Tom
31 – Et Do” af en Do” bred 1 Al 1½ Tom høi 18½ Tom
32 – Et Do” af en Do” bred 22½ Tom høi 17½ Tom. –
33 – Consalvis Portrait copieret efter Sir Th: Lawrence bred 17½ Tom Høiden 23 Tom.
34 – Adam Molkes Søn malet som en ung Bachus af Angelica Kaufmann tilhørende Grev Molke bred 1 Al 19 Tom høi 2 Al 9 Tom. –
35 – Joseph’s Drøm og Flugt i Egypten af Guercino’s Skole. bred 1 Al 14 Tom høi 1 Al 7 Tom.
36 – Et landskab af Horisont bred 1 Al 4 Tom hoi 21½ Tom
37 – Antiksalen i Kjøbenhavn af Martens bred 1 Al 7½ Tom høi 1 Al 15 Tom. –

1 – Christus som beder i Ørkenen af Bassano Breden 2 Al 9 Tom hoi 1 Al. 10 Tom. –
2 – Et landskab af Lugatello bred 1 Al 1 Tom høi 20 Tom
3 – Vue af Keiserpalladset af Bassi bred 15½ Tom, høi 19½ Tom
4 – En Scrivani abulante af Meier –bred 1 Al 5 Tom hoi 1 Al 2 Tom
5 – L’Aqua Virginè af Lasarini bred 19 Tom høi 22 Tom. –
6 – Et Landskab malet af Kock, med Figurer og Forgrund af Schik bred 2 Al 1 Tom høi 1 Al 13 Tom
7 –En Scene af Karnevalet i Rom af Krafft Breden 17½ Tom Høiden 13½ Tom. –
8 – Et Osterie i Bjergene ved Rom af Lindau. Bred 1 Al 6½ Tom Høiden 21 Tom. –
9 – En Magdalene af ubekjendt Mester
10 – Kongen af Beierns Portrait foræret af ham selv til Thorwaldsen malet af Gebauer bred 22 Tom hoi 1 Al 4
11 – En Madonna af Sassoferata bred 16 Tom høi 20 Tom. –
12 – Et Skomagerværksted malet af Hogarth bred 7 Al 7 Tom Høiden 1 Al 2 Tom. –
13 –Et Landskab malet af Schik bred 2 Al 1 Tom høi 1 Al. 13 Tom
14 –En Bondefamilies Ankomst til Rom af Lindau Breden 1 Al 6 Tom høi 22 Tom. –
15 – Eneas undergjordiske Reise for at hente Anchises malet af Breugel bred 14½ Tom høi 13 Tom.
16 – En Udsigt af Kjøbenhavns Rehd fra Søesiden af Tømming bred 15½ Tom høi 12 Tom.
17 – Et lidet historisk Billed af ubekjendt Mester bred 14 Tom høi 1 Al 2 T
18 – Det Indre af Choret i Capucinerklostret ved Pladsen Barbarini i Rom copieret efter Granet af Lazarini bred 15 Tom hoi 19½ Tom. –
19 – Neapel taget fra Søesiden af Thøming bred 1 Al 8 Tom høi 21½
20 – Pendant til Meiers Scrivani abulante af ham. Bred 1 Al 5 Tom høi 1 Al 2 Tom. –
21 – Pendant til Neapel fra Søesiden af Thoming Et skib for Anker taget fra Neapel selv.
22 – En norsk Kippe-Egn af Dahl bred 2 Al 10 Tom høi 1 Al 17 Tom
23 – Det Indre af Kolloseet copieret efter Echersberg af Prodio[?] bred 17 Tom høi 11½ Tom.
24 – Det Indre af St. Lorenzo Clostergang copieret efter Echersberg af Prodio[?] bred 19 Tom høi 14 Tom. –
25 – Et Landskab i Aquarelle af Kock bred 20 Tom hoi 14½ Tom. –
26 – Et Stykke i Aquarelle af Hess bred 6½ Tom hoi 10 Tom. –
27 – En gammel Mand med en Dreng af Baretta Breden 1 Al 17 Tom Høiden 2 Al 11 Tom.
28 – En sovende Venus Copie efter Titian bred 13½ Tom høi 10 Tom
29 – En Betler, Studie efter Naturen af Echersberg Bred 9 Tom høi 12½
30 – Constantins Triumfsbue af Bennucio bred 16 Tom høi 12 Tm
31 – Et Landskab af Horisont bred 20 Tom høi 16 Tom. –
32 – Et Landskab i Aquarelle af Kock bred 14½ høi 15½ Tom. –
33 – Et norsk Landskab af Dahl Breden 2 Al. 10 Tom Høiden 1 Al 17 Tom. –
34 – Et Studie efter Naturen af Benucio bred 1 Al 2 Tom høi 21 Tom
35 – En Chemiker af Giovanini bred 1 Al 18 Tom hoi 1 Al 7½ Tom
36 – Et Landskab af ubekjendt Mester bred 15 Tom hoi 12 Tom
37 – Et Landskab af Reinholdt bred 1 Al 1 Tom hoi 20 Tom. –
38 – Madonna med Barnet et gammelt Maleri paa Bret af den florentinske Skole bred 1 Al 13 Tom hoi 1 Al 23 Tom
39 – En dansk Jacht, et lidet Søestykke i Aquarelle af Eckersberg
40 – Christus velsigner de smaae Børn Skitze af Camucini bred 13½ Tom hoi 8½ Tom. –
41 – En Mand med Flaske og Glas af den nederlandske Skole bred 4 Tom høi 5 Tom. –
42 – Diopheb Copie efter Catel bred 20 Tom høi 15½ Tom
43 – St. Pauls Kirken Dagen efter Brandne af Robert bred 1 Al 11 Tom høi 1 Al 19½ Tom. –
44 – 1 Landskab af Kock – bred 1 Al 17½ Tom høi 1 Al 7 Tom. –
45 – Madonna med Barnet af Echersberg bred 12 Tom høi 14 Tom
46 – Hectors Afsked fra Andromache af Echersberg, bred 15 Tom, høi 21 Tom. –
47 – Et lidet Landskab af Lund bred 10 Tom hoi, 12 Tom. –
48 – En Gartnerpige af Echersberg, bred 8 Tom, hoi 13½ Tom. –
49 – Socrates og Alcibiades af Echersberg bred 9½ Tom høi 13 Tom
50 – Et Landskab af Benuccio bred 15½ Tom høi 12 Tom.
51 – Et Landskab af Cadetti bred 1 Ale 17 Tom hoi 1 Al. –

Arkivplacering
gmI, nr. 2
Emneord
Thorvaldsens malerisamling
Personer
Asmus Jacob Carstens · Franz Ludwig Catel · J.C. Dahl · C.W. Eckersberg · Hieronymus Hess · Joseph Anton Koch · J.L. Lund · Johann Christian Reinhart · Heinrich Reinhold
Værker
Sidst opdateret 23.11.2015 Print