Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9300 af 10246
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen 25.4.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

H.C. Andersen
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Tirsdag 25. Graat og koldt. Meget melankolsk og Livkjed! – sendt Brev til Fru Eisendecker. Kjørt Klokken 1 med Gatty ud til Billedhuggeren David, en jevn, ligefrem Mand, som en dansk Bonde, i blaa Bluse og Grækerhue, vi kom gjennem en smuk Have til hans Attelier; han arbeidede paa V. Hugos Buste; vi saae her Portrætter af næsten alle for Franskmænd bekjendte nyslevende eller nu levende udmærkede Personer; ogsaa Stamann Brøndsted og Wilibald Alexis fandt jeg; han bad om min Adresse for at sende mig nogle smaa Erindringer og besøge mig. I Basrelief Bogtrykkerkunsten. En heel Figur forestillende en bekjendt fransk / Trommeslager Dreng, der døende holder Cocarden paa Hjertet, Skramme har han over Panden, Trommestikken i Haanden. En anden Statue forestillende en Dreng, som graadig greb i Drueklassen og Slangen laae bag hans Hæl. »Ja, hver Nydelse,« sagde David »har en Smerte efter sig.« Han fortalte han kjendte Thorvaldsen fra Rom. [...]

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • H.C. Andersen (Kåre Olsen, H. Topsøe-Jensen og Helga Vagn Lauridsen, red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1822-1834, bd. II, København 1973, p. 352, l. 22 – p. 353, l. 11.

Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 12.06.2017 Print